“Ei yksin vaan yhdessä” -etäkoulutus

“Ei yksin vaan yhdessä” -koulutus tarjoaa palkitun Gutsy Go -yhteisömenetelmän työkalut opetuksen ja nuorten kanssa kouluissa toimivien ammattilaisten tueksi.

 

Kurssikokonaisuus starttaa 8.3.2023. ilmoittaudu mukaan

Neljän koulutusosan sarja tarjoaa nuorten osallisuuden kokemusta vahvistavan Gutsy Go -menetelmän keskeiset pedagogiset harjoitteet osallistujien käyttöön. Etäohjauksen ja itsenäisten oppimistehtävien avulla osallistuja saa koulutuksesta työkaluja ja taitoja tunnistaa nuorissa vahvuuksia, sekä vahvistaa nuorten vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Koulutus pohjautuu Gutsy Go -valmentajakoulutukseen, johon on osallistunut jo satoja pedagogeja Suomessa ja Virossa. Koulutuksesta vastaavat Gutsy Go ry:n henkilöstöön kuuluvat opetuksen, yhteisöpedagogian ja media-alan ammattilaiset.

Koulutus koostuu neljästä itsenäisestä osasta. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka kattaa keskeisimmät osat Gutsy Go -valmentajakoulutuksesta ja antaa osallistujalle valmiuden soveltaa Gutsy Go -menetelmää työssään nuorten kanssa.

Koulutusten sisältöjen keskiössä ovat ryhmäyttäminen, avoimen keskustelun fasilitointi, yhteisöllinen ongelmanratkaisu sekä median hyödyntäminen nuorten vahvuuksien, aktiivisen toimijuuden ja positiivisen yhteisöllisyyden näkyväksi tekemisessä.

 

 

 

Kurssiesittely

Osa 1: Gutsy Go -menetelmä ja tiimin perustaminen

 

Toteutuspäivä: Keskiviikkona 8.3.2023 klo.13.00-16.00

Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä tukea nuorten ryhmäytymistä, osallisuutta ja itsetuntoa.

Kurssin käytyäsi osaat:

-synnyttää ryhmässä luottamusta ja uskallusta
-kannustaa ajatusten jakamista ja avointa keskustelua
-auttaa riisumaan suojamuureja ja rooleja
-luoda tilaa uudelleenmäärittymiselle
-tunnistaa nuorten vahvuuksia
-työskennellä ryhmän kanssa niin, että syntyy tunne kuulumisesta ryhmään ja mahdollisuudesta vaikuttaa.

Kurssin keskeiset sisällöt:

-Gutsy Go -toimintamalli ja sen tausta
-Merkityksellisyyden kokemus motivaation lähteenä
-Toimivan tiimin rakentaminen
-Nuoren tasavertainen kohtaaminen

Osa 2: Yhteisöllinen ja osallistava projektityöskentely

 

Toteutuspäivä: Keskiviikkona 15.3.2023 klo.13.00-16.00

Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä ohjata yhteisöllistä ja osallistavaa projektityöskentelyä Gutsy Go -menetelmän keinoin

Kurssin käytyäsi osaat:

-käyttää Gutsy Go -menetelmän työvaiheita projektityöskentelyssä
-ohjata ja motivoida nuoria työskentelemään ryhmänä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Kurssin keskeiset sisällöt:

-Gutsy Go -menetelmän ongelmanratkaisun työvaiheet ja soveltaminen koulutyöhön
-Yhteiskunnallista havainnointia vahvistavat harjoitteet
-Luovuutta ja ideointia vahvistavat harjoitteet
-Ongelmanratkaisua tukevat harjoitteet
-Nuorten vahvuuksien merkityksellinen hyödyntäminen projektin toteutuksessa
-Aikuisen rooli osallistavassa projektityöskentelyssä
-Yhteisön hyvinvointia vahvistavat projektit

“Nuorten positiivista mielenterveyttä vahvimmin selittävä tekijä on itsetunto. Se ei synny tyhjiössä, vaan sosiaalinen konteksti on erityisesti nuorilla tärkeä. Osallisuus ja sosiaalinen ympäristö on merkittävässä roolissa siinä mihin suuntaan itsetunto lähtee kehittymään. Niiden vaikutus voi olla vahvempi kuin sosioekonominen tausta ja kotiolot.”

 

Hanna Ahrnberg, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, väitöskirjatutkija

 

Lue lisää  Duodecimin Gutsy Go  -vaikuttavuustutkimuksesta:

Osa 3: Näkyväksi tekeminen

 

Toteutuspäivä: Keskiviikkona 22.3.2023 klo.13.00-16.00

Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä motivoida oppimista sekä fasilitoida osallistavaa ja avointa keskustelua hyödyntäen nuorten kehittämiä Gutsy Go -videosisältöjä.

Kurssin käytyäsi osaat:

-fasilitoida osallistavaa ja avointa keskustelua
-käyttää Gutsy Go:n videoita keskustelun pohjana
-vahvistaa nuorten innostusta erilaisia aiheita kohtaan

Kurssin keskeiset sisällöt:

-Avoin ja arvostava vuorovaikutus
-Rohkaisu ja rakentavan neuvottelun fasilitointi
-Tarinankerronta keskusteluttamisen välineenä
-Gutsy Go -videosisällöt keskusteluttamisen ja opetuksen tukena

Osa 4: Osallistava keskusteluttaminen

 

Toteutuspäivä: Keskiviikkona 5.4.2023 klo.13.00-16.00

Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä tukea ja tehdä näkyväksi nuorten vahvuuksia ja aktiivista toimijuutta sekä positiivista yhteisöllisyyttä

Kurssin käytyäsi osaat:

Tehdä näkyväksi:
-nuorten vahvuuksia
-nuorten toimijuutta
-positiivista yhteisöllisyyttä

Kurssin keskeiset sisällöt:

-Nuoret mediassa
-Myönteinen narratiivi ja uudelleen määrittyminen
-Videon kuvaaminen kännykällä
-Tarina, tunne ja merkityksellisyys
-Yhteisöllisyyden vahvistaminen näkyväksi tekemisen kautta

KOULUTTAJIEN ESITTELY

Heini Salopelto, FM, engl. aineenopettaja, erityisopettaja (yli 20v.), NEPSY-valmentaja. Opettajien ohjaus kolmiportaisen tuen toteutuksessa, opiskelun tuen keinojen, erityisopettajien työhön perehdytyksen ja draamamenetelmien asiantuntija. 

Heini on Gutsy Go -menetelmän pääkouluttaja, ja on ollut mukana kehittämässä menetelmää vuodesta -18. Syksyllä -20 Heinin suunnittelemiin koulutuksiin osallistui 150 pedagogia, jotka toteuttivat toiminnan 1500 8-luokkalaiselle. 

 

Pedram Aflatuni, yhteisöpedagogi AMK, musiikkiteatterin AMK, ohjaaja-kuvaaja-leikkaaja. 

Pedram on ollut kehittämässä menetelmää vuodesta 2016 ja on kouluttanut yli 300 valmentajaa ympäri Suomea. Pedram vastaa mediakoulutuksesta ja draamallisten ryhmäpelien kouluttamisesta. Pedram on ohjannut kymmenien nuorten Gutsy Go -tiimien projektien ja videoiden toteutusta. Vuonna 2021 Pedram palkittiin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla osana Gutsy Go:n kehittänyttä työryhmää. 

 

Miro Jerohin,  näyttämötaiteenpedagogi, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Miro on ohjannut nuorten teatteriryhmiä Suomessa ja ulkomailla, ja valmentanut lukuisia nuorten tiimejä Gutsy Go -viikoilla ympäri Suomen. Miro toimii ruotsinkielisen Gutsy Go -toiminnan koordinaattorina Sipoossa ja toimii Gutsy Go -valmentajakouluttajana.

Mikko Mäkipää, yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteri, erityisluokanopettaja, koulutusalan yrittäjä. 

Mikko on Gutsy Go -menetelmän asiantuntija ja valmentajakouluttaja, joka on vastannut valmentajien kouluttamisesta ja ohjaamisesta, sekä toimintaviikkojen toteutuksesta ympäri Suomea. Valmentajien mentoroinnin lisäksi Mikko on ohjannut lukuisia nuorten Gutsy Go -tiimejä ja soveltanut menetelmää opetuksessa.

 

Veera Ikonen, Gutsy Go ry:n toiminnanjohtaja, käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja, MA

Veera on on ollut kehittämässä menetelmää toiminnan alusta asti ja on ollut mukana toteuttamassa Gutsy Go -viikkoja ympäri Suomen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus mediasta – uutisista pitkiin dokumenttielokuviin, reality-formaatteihin ja talk show -ohjelmiin. Veeran käsikirjoittamia ja ohjaamia teoksia on palkittu mm. Koura-palkinnolla ja Tampereen elokuvajuhlilla. Vuonna 2021 hänet palkittiin osana Gutsy Go:n kehittänyttä työryhmää Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.