Gutsy Go Hub Sipoo: Kuinka osallisuus ehkäisee kiusaamista?

Sipoossa käynnistynyt Gutsy Go Hub selvittää osallisuuden vahvistamisen vaikutuksia kiusaamiseen. Palkittu Gutsy Go -menetelmä näkyy ja kuuluu kunnassa nyt läpi vuoden: Ensimmäiset nuorten kehittämät ratkaisut kuntalaisten hyväksi toteutuvat 11.-15. lokakuuta 2021.

Kotiapua yksinäisille vanhuksille? Helpotusta lapsiperheiden kiireisiin? Yhteistyötä eri kieliryhmien välille? Rauhaa ja luottamusta naapurustoon? Kolmivuotisessa Gutsy Go Hubissa nuoret ratkovat kuntalaisten arjen kriisejä osana koko lukuvuoden opetusta

Hubissa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla vastikään palkittu Gutsy Go -menetelmä viedään pitkäkestoisesti osaksi koulun rakennetta ja opetusta niin, että sen tavoitteet toteutuvat koulun arjessa läpi lukuvuoden. Mukana ovat Sipoon kaikki kolme yläkoulua suomeksi ja ruotsiksi. Hub tuo pysyvästi koulujen keskiöön yhteisöllisyyden ja osallisuuden. Tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti. 

 “On hienoa päästä laajentamaan osallisuutta vahvistava Gutsy Go -menetelmä nyt kunnan kaikkien yläkoulujen ja koko ikäluokan hyödyksi. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat läsnä kouluissa ja oppilaiden arjessa koko ajan. Hanke tukee vahvasti myös oppilashuollon lukuvuoden teemaa, joka on Kaikki mukana”, kertoo opetuspäällikkö Riikka Strandström.

Opetus- ja nuorisotoimen lisäksi yhteistyössä ovat mukana kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnanjohtaja Mikael Grannas näkee nuorten osallisuuden keskeisenä koko kunnan hyvinvoinnin kannalta

”Gutsy Go -toiminnassa syntyvien nuorten projektien kautta toiminnan vaikutus ulottuu laajasti eri ikäluokkiin Sipoossa. On kiinnostavaa olla valtakunnallisesti etulinjassa vahvistamassa nuorten hyvinvointia koko yhteisön tavoittavalla ennaltaehkäisevällä menetelmällä.

 Seurantaa vaikutuksesta kiusaamisen vähenemiseen

Hubissa saadaan näyttöä yhteisöllisen menetelmän vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen ja positiiviseen mielenterveyteen, kun Lääkäriseura Duodecim tekee jatkotutkimusta hankkeessa. Tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti.

2020 Duodecimin kanssa aloitettu tutkimus osoittaa, että Gutsy Go vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta tilastollisesti merkitsevästi. Kokemusta mitattiin THL:n kehittämällä Osallisuusindikaattorilla, joka kartoittaa merkityksellisyyden kokemusta, uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin ja sosiaalista vuorovaikutusta.

“Matalalla osallisuuden kokemuksella on yhteys sekä kiusaamiseen, että kiusatuksi tulemiseen. Hubissa saamme siis pitkäaikaisempaa seurantaa Gutsy Go –menetelmän vaikutuksesta myös kiusaamisen vähenemiseen”, kertoo Gutsy Go ry:n toiminnanjohtaja Veera Ikonen

 30 uutta nuorten ratkaisua kuntalaisten hyväksi

Syksyn aikana järjestettävät Gutsy Go -toimintaviikot Sipoonlahden, Sipoonjoen ja Kungsvägenin kouluissa osallistavat kunnan koko kahdeksasluokkalaisten ikäluokan. Tuloksena syntyy 30 uutta videoitua Gutsy Go -rauhantekoa. Ensimmäisenä on vuorossa Sipoonlahden koulu 11.-15. lokakuuta. Sipoonjoen koulussa ja Kungsvägens skolassa toimintaviikot ovat 22.-26.11. ja 29.11.-3.12.2021. 

Videoidut nuorten ratkaisut jaetaan sosiaalisessa mediassa ja toimintaviikkojen jälkeen järjestettävissä ensi-illoissa koko kunnan hyödyksi ja inspiraatioksi. 

Gutsy Go -menetelmää on toteutettu 3000 nuoren kanssa 15 kaupungissa ja kunnassa, Sipoossa jo kolmesti. Viime vuonna Sipoon Gutsy Go -viikolla syntyi sipoolaisnuorten Kiusaamiskoe -video, joka keräsi miljoonan suomalaisen yleisön mediassa.

Gutsy Go Hub Sibbo

Duodecimin tutkimuksesta