Gutsy Go toi Tallinnalaiset nuoret yhteen

Kristina Benkivskajalla, Tallinnan kaupungin nuorisotyöntekijällä, on nyt kaksi Gutsy Go -tapahtumaviikkoa läpikäytynä. Syksyllä Tallinnan ensimmäisellä tapahtumaviikolla Kalamajan kaupunginosassa, Kristina ohjasi itse valmentajana yhtä venäjänkielisten virolaisnuorten tiimiä. Keväällä, Tallinnan toisella tapahtumaviikolla Lasnamäessä, hän toimi venäjänkielisten opettajavalmentajien tukivalmentajana. Saimme mahdollisuuden jututtaa Kristinaa tapahtumaviikon jälkeen ja kysyä “Mitkä ovat nyt fiilikset?”

 

GG: Mikä oli mielestäsi tärkein hetki viikolla?

 

Ymmärsin mikä viikossa on tärkeintä ja mikä on viikon tavoite. Nuoret oppivat ongelmien ratkaisua, niin kuin elämässä ylipäätään: Isoja ongelmia aletaan lähestyä niin, että ne palastellaan ja keskitytään yhteen ongelmaan kerralla ja keksitään siihen ratkaisu. 

 

GG: Minkä muutoksen näit nuorissa? 

 

Nuorissa huomasi muutoksen pikku hiljaa viikon aikana. Iso osa oli sulkeutuneita ja ujoja. Viikon kuluessa he muuttuivat lähestyttävämmiksi ja puheliaammiksi. Nuoret eivät välttämättä heti ymmärrä kuinka mahtavan teon he tekivät ja kuinka rohkeita he olivat, mutta uskon, että viikon merkitys avautuu heille pikku hiljaa. 

 

Suurimman muutoksen huomasin erään nuoren pojan kohdalla: Hän oli todella ujo, mutta viikon kuluessa hänkin avautui omalla tavallaan ja osallistui tiiminsä projektiin erittäin intensiivisesti. Huomasin, kuinka tärkeää on juuri tällainen epävirallinen oppiminen ja kuinka osalle nuorista se on avain oppimiseen. Gutsy Go -pelit auttavat luomaan luottamuksen ja turvallisen jakamisen ilmapiirin. Ne avaavat nuoret.  

 

GG: Minkä muutoksen näit opettajissa?

 

Opettajavalmentajat olivat haastavan paikan edessä. Heidän piti tehdä jotain ihan muuta kuin perusopetusta. Näin kuinka he opettelivat ottamaan askeleen taakse ja antamaan johtovastuun nuorille. Heidän piti osata seurata sivusta ja samalla huomioida ryhmäläisiä niin yksilöinä kuin yksikkönäkin. Tärkeää oli kommunikointi: Miten voi tarvittaessa joustaa ja löytää keinoja ryhmän tukemiseen. 

 

GG: Entä sinä Kristina, mitä sinä olet oppinut?

 

Olen oppinut keskusteluttamista, nuorilta kysymisen taitoa – ensin peruskysymyksiä ja sitten jatkokysymyksiä, syventäviä. On erittäin olennainen taito osata keskusteluttaa nuoria ja se ei ole aina helppoa. Opin luottamaan tiimiin ja ymmärsin yhdessä tekemisen tärkeyden. Gutsyssa tärkeintä on yhteistyö ja yhteinen määränpää. Koin tulleeni kuulluksi ja nähdyksi, ja koin olevani samalla tasolla kuin muut. Näiden uskon olevan se tärkein juttu myös nuorille. Koettuani tämän viikon yhdessä nuorten kanssa minun on helpompi luoda heihin yhteys arjessa, koska he ovat tutustuneet minuun tapahtumaviikoilla.

 

Miksi tämä on tärkeää juuri nyt?

 

Tallinnassa venäjän- ja vironkieliset ihmiset elävät erillään omissa yhteisöissään. Gutsy Go viikko toi ensin nuoret yhteen ja sitä kautta myös yhteisöt. He ymmärsivät olevansa samanlaisia ja että heillä on paljon yhteistä. Nuorten tekemät projektit vaikuttivat todella monen ihmisen elämään ja me saavutimme sen mikä oli koko viikon tarkoitus: tehdä rauhaa ja se näkyväksi koko yhteisölle. Yleensä nuorisotyössä työn vaikutusta ei näe heti, mutta tapahtumaviikon jälkeen vaikutuksen näki ja aisti välittömästi. Viikot antoivat minulle voimaa jatkaa valitsemallani tiellä ja olen siitä kiitollinen.

 

Gutsy Go Tallinnan viikkojen teot löydät youtubesta:
Gutsy Go Lasnamäe & Gutsy Go Kalamaja