Gutsy Go valmentajakoulutuksesta työkaluja nuoren kohtaamiseen

“Koulutus tuo opettajan työhön merkityksellisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen.”

Monialainen pedagogi joukko testasi yhdessä Gutsy Go -valmentajakoulutuksen uudet osiot 

Koronavuoden jälkeen nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Tämä tarve oli keskiössä kesäkuisessa koulutuspäivässämme,  joka kokosi yhteen kokeneet Gutsy Go -valmentajat ja -kouluttajat testaamaan koulutusmallin uusia osioita.

“Gutsy Go:ssa keskeistä on tiiminä toimiminen. Se, että jokainen nuori saa kokemuksen: “Minulla on arvokasta annettavaa tälle tiimille. Minua tarvitaan.” Olemme valmentajakoulutuksissa huomanneet, että opettajat kaipaavat erityisesti tukea nuorten avoimen luokkahuonekeskustelun rakentamiseen ja nuorten kohtaamiseen sekä välineitä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Tähän on pyritty vastaamaan tuomalla koulutukseen keskustelun fasilitoinnin taitoja sekä kehittämällä toimintamallia niin, että se on mahdollisimman monen koulun ulottuvilla”, kertoo Gutsy Go:n koulutussuunnittelija, erityisopettaja Heini Salopelto.

Erityisluokanopettaja Mikko Mäkipää on kouluttanut Gutsy Go -valmentajia useissa  kohteissa, ja ollut itse valmentamassa nuorten tiimejä kymmenellä Gutsy Go -viikolla.

“Koulutuksessa valmentaja saa vastaavan kokemuksen ja aikuisen version siitä minkälaisen matkan nuori kulkee tiiminsä kanssa. Parhaimmillaan se valaa uskoa yhdessä toimimiseen ja maailman muuttamiseen. Valmentajan tärkein tehtävä on mahdollistaa nuorten onnistumiset, kasvu ja luonteenvahvuuksien näkyväksi tuleminen. GG viikko tuo esiin nuorissa sellaisia puolia, jotka jäävät luokkamuotoisessa opetuksessa piiloon. Luottamus nuoriin kasvaa, ja kun ilmapiiri on hyvä, oppiikin hyvin. Opettaja saa mahdollisuuden toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa ja tehdä sellaisia asioita, joita normikouluarjessa ei pysty tekemään.”

Viidellä Gutsy Go -viikolla valmentajana ollut Elias Pitkänen kertoo saaneensa valmentajuudesta tukea työhönsä yläkoulun aineenopettajana:  

“Aineenopettajan opinnot eivät juuri anna valmiuksia oppilaiden kohtaamiseen ja ryhmäyttämiseen. Gutsy Go -viikoilta ja valmentajakoulutuksesta olen saanut merkittävän paljon eväitä oppilaiden kohtaamiseen. Esimerkiksi pelejä ja harjoitteita, joilla on eri tavoitteet: kuinka saada luokka innostumaan, rauhoittumaan, keskittymään ja kohtaamaan toisensa. Etäkoulun aikana hyödynsin näitä pelejä ja kehitin niistä versioita, joilla loin yhteyttä kotona yksin olevien nuorten välille.”

Gutsy Go -valmentajakouluttaja Amir Hajizadeh on yhteisöpedagogi, joka toisessa ammatissaan tukee  myönteistä vuorovaikutusta erätuomarina jalkapallokentällä.

“Jalkapallossa joukkueessa kukaan ei voi jäädä syrjään, että “en tee mitään”. Tiimi ottaa sut mukaan. Mut koulussa tätä näkee usein. Et jos joku ei halua, se saa jäädä nurkkaan. Mun tärkein tehtävä valmentajana on luoda innostusta nuorissa ja varmistaa, että jokainen haluaa mukaan, koska jokaisella on annettavaa. Avain on se, että mä näen jokaisen ja kiinnitän jokaiseen omalla tavallaan huomion ja heidän reaktioihin. Näen miten yksi reagoi muihin ja mikä estää jotakuta osallistumasta. Yleensä kun opettaja menee tunnille, niin kaikki on valmiina, mutta Gutsy Go:ssa opettaja astuu yhdessä nuorten kanssa “tuntemattomaan”, eikä vielä tiedä mitä viikko tuo mukanaan. Kaikki on tavallaan yhtä uudessa tilanteessa. Asetelma tuottaa luottamusta ja yhteisyyttä ryhmään.” 

Yhteisökoordinaattori, Gutsy Go -valmentaja Riku Rantanen on saanut koulutuksesta ja viikoilta tukea työhönsä yhteisön rakentamisessa: “Merkittävimmät työkalut liittyvät siihen kuinka pystyn nopeasti toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla, eikä ole yhtä jumiutunutta mallia. Tärkeintä on, että ryhmällä on yhteinen päämäärä ja sitten sovellan tilanteen mukaan sopivimpia työkaluja, joilla kohdata ja rohkaista ja innostaa tiimiä.”

Kouluttaja ja draamapedagogi Miro Jerohin on valmentanut nuoria 10 Gutsy Go -viikolla ympäri Suomen. “Itselle on erityisesti jäänyt mieleen nuori, josta jälkikäteen kuulin, että hän on se tyyppi, joka ei yleensä tee mitään, eikä ole missään mukana. Ja juuri hän oli koko viikon liidannut ryhmäämme ja uskaltanut aina ensimmäisenä tehdä jonkin asian. Silloin tajusin, kuinka erilaisissa tekemisissä erilaiset tyypit voivat päästä loistamaan ihmisinä. Uskon, että mukaan lähtemiseen vaikuttaa se, että meissä kaikissa on niin syvällä halu olla hyvä ihminen. Valmentajakoulutuksessa saa työkaluja, joilla nostaa se esiin ja vahvistaa halua nähdä hyvyys ihmisessä.”

Gutsy Go-menetelmää ja sen koulutusmallia on kehitetty intensiivisesti yhdessä pedagogian ja median ammattilaisten kanssa neljän vuoden ajan. Valmentajakoulutuksiin on osallistunut yli 300 pedagogian ja nuorisotyön ammattilaista. 

Gutsy Go -kouluttaja ja mediapedagogi Pedram Aflatuni on ollut mukana kehittämässä menetelmää alusta alkaen: “Gutsy Go:ssa keskeistä on median käyttö. Se tekee näkyväksi nuorten potentiaalin yhteiskunnallisena voimavarana, mutta on lisäksi keskeinen pedagoginen väline. Nyt olemme luoneet koulutuksen ja välineet, joilla koulut ja nuoret voivat omatoimisesti editoida videot Gutsy Go -projekteistaan omiin ensi-iltoihin ja saada kokemuksen rauhaa rakentavan videon luomisesta. On huikeaa päästä taas ensi syksynä kentälle testaamaan näkyväksi tekemisen voimaa eri kohteissa.“

Lukuvuoden 2020-21 aikana toteutuvat ensimmäiset koulujen omatoimiset Gutsy Go -viikot, jotka pohjautuvat nyt täydentyvään koulutusmalliin ja kouluja varten luotuun manuaaliin. Niiden avulla koulujen on mahdollista toteuttaa menetelmää ilman koulun ulkopuolista henkilöresurssia. 

“Toivon, että jo ensi lukukaudelle saadaan Gutsy Go -tiimin tukemien kohteiden lisäksi mahdollisimman monta koulua mukaan tätä kautta”, iloitsee Heini Salopelto.

 

Miro ja Elias