Gutsy Go -viikon merkitys sen käyneille nuorille

Millainen Gutsy-viikon merkitys on ollut nuorille jälkeenpäin katsottuna? Tähän kysymykseen meille vastaavat Gutsy-konkarit Emilia ja Eelis.

 

Molemmat nuoret kertovat, että Gutsy-viikko ylitti odotukset – mielikuva ryhmäleikeistä kaatui nopeasti tositoimien alkaessa. Vuoden 2021 Gutsy-alumni Eelikselle jäi erityisesti mieleen, kuinka tapahtumaviikko toi näkyväksi mahdollisuuden ilahduttaa muita vähälläkin vaivalla.

“Meidän ryhmän idea oli Puhu naapurille -päivä, sillä oltiin huomattu, etteivät ihmiset puhu keskenään. Kerättiin sponsoreita ja vietiin läheiseen kerrostaloon kahvia, teetä ja pullaa. Kutsuttiin asukkaat kahville ja keskustelemaan. Tavoitteena oli, että ihmiset puhuisivat enemmän toistensa kanssa.”

“Nuoret ovat kontaktissa toistensa kanssa somessa, mutta sekä vanhuksilta että nuorilta puuttuu face to face- kontakti muihin ihmisiin.” – Eelis

Millaisia piirteitä tapahtumaviikko vahvisti?

Syksyn 2021 Gutsy-alumni Emilia kertoo, että Gutsy Go -menetelmän tarjoama mahdollisuus harjoitella ongelmanratkaisutaitoja toi esiin uusia piirteitä ja perspektiiviä omaan osaamiseen. “Sain rohkeutta esiintyä, jakaa ideoita muille ja johtaa tilanteita… Huomasin, että mullahan on sosiaalisia taitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja.”

Emilia kertoo viikon antaneen suunnan hänen tulevaisuudelleen. Esiintymiseen ja vaikuttamiseen liittyvät haaveet kirkastuivat viikon aikana ja näyttivät suunnan. Tämän seurauksena yleispätevän lukion sijaan Emilia tietää hakeutuvansa media-alalle tekemään töitä niiden teemojen parissa, joissa pääsi viikon aikana kehittymään.

“Huomasin, että mulla on mahdollisuuksia moneen muuhun asiaan, vaikka en olisi hyvä perinteisessä kouluarjessa”, Emilia toteaa.

Myös Eelis tunnisti uudenlaista rohkeutta sekä itsessään että muissa ryhmäläisissä. Ryhmän idean toteutus vaati luovaa ideointia, ja keinovalikoimassa käytiin myös sääntöjen rajamailla esimerkiksi pyrittäessä kerrostaloihin sisään.

Molemmat muistelevat, kuinka rentoutuminen ja innostuneisuus lisääntyivät kaikkien nuorten keskuudessa Gutsy-viikon aikana. “Se mitä oot ollu, nii uskallat tulla ulos siitä ja olla erilainen”, Eelis kuvaa. Toisaalta viikon jälkeen vanhoihin totuttuihin rooleihin palattiin melko nopeasti.

Ryhmien sekoittaminen lisäsi vuorovaikutusta

Sekä Emilia että Eelis kiinnittivät huomiota sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen viikon aikana. “Sekaryhmissä tuli paljon enemmän kontaktia viikon aikana, kun tapasi uutta porukkaa”, Eelis sanoo.

Emilia näki vuorovaikutuksen lisääntyneen myös käytävillä. Etäisemmiksi jääneet vierusluokkalaiset olivatkin yhtäkkiä tuttavia. Yhteisen puheenaiheen löytyminen helpotti tutustumista ja keskusteluiden aloittamista. “Ennakko-oletukset ihmisistä haihtuivat, ja huomasi monen olevan hyvällä tavalla erilainen kun mitä oli aluksi odottanut.”

“Gutsystä tulee yhteisöllinen, sosiaalinen ja itsevarma olo monille nuorille. Yhteisöllisyyttä edistää se, että uskaltaa olla vähän enemmän oma itsensä ja jättää koviskuoren pois”, Emilia jatkaa.

Kumpikaan haastateltavista ei tunnistanut kiusaamista viikon aikana. Sen sijaan molemmat muistelevat, että kaikilla oli mukavaa ja iloinen meininki – vanhat kinat unohtuivat ja korvaantuivat innostuneella vuorovaikutuksella uusissa ryhmädynamiikoissa.

Elämä tapahtumaviikon jälkeen 

“Nuorilla on niin paljon paineita: ilmastonmuutos, sota, Gazan kriisi… Kaikki isot kriisit pitäisi ratkaista nyt. Milloin oot viimeks lukenut mediasta jonkun positiivisen uutisen?” Eelis pohtii nuorille asetettuja, kohtuuttomaksi paisuneita odotuksia maailman tulevaisuudesta.

“Siksi Gutsy-viikon idea on niin tärkeä. Että opetetaan nuoria siihen, että pienilläkin teoilla voi saada hyvää aikaan. Ei tarvitse voittaa jalkapallon MM-kisaa, parantaa syöpää tai käydä Marsissa, että on hyvä ihminen”, Eelis jatkaa.

Emilia on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa moni tykkäsi tapahtumaviikon aktiivisen rauhantyön ideasta, ja toivoi samanlaista viikkoa järjestettäväksi uudestaan: “Se oli kaikille sellainen, aa pystyn mahdollistamaan asioita, vaikuttamaan asioihin. Mulla onkin paljon mahdollisuuksia ja uskallan osallistua keskusteluun vaikka olisinkin ollut hiljainen ja sivussa.”

Emilialle viikko avasi mahdollisuuksia ja ovia, joista ei olisi aiemmin osannut haaveillakaan. Gutsy-viikon ensimmäisenä päivänä rajoittaneet ajatukset, että ketään ei kiinnosta omat ideat, eikä kukaan kuitenkaan huomioi, jäivät nopeasti uudenlaisen rohkeuden alle. Piti vaan alkaa tekemään ja rikkoa vanhojen rajoittavien roolien kaavoja.

Emilia on on kouluttanut toimintaviikon henkilökuntaa ja opettajia, ollut mukana tapaamisissa, puhunut kouluissa ja eduskunnassa nuorten osallisuudesta sekä osallistunut Educa-messuilla Erätauko-dialogiin. “Huomasin, että pystyn tekemään työtä, jossa pitää johtaa muita. En olisi osannut kuvitellakaan, että viiden päivän jakso antaa suunnan elämälleni”, Emilia summaa.

Tiina Helin