Hanna-Mari Aflatuni

hanna-mari@gutsygo.fi

Hanna-Mari Aflatuni on dynaaminen tekijä synnytysten, draamakasvatuksen ja yhteisöjen voimaannuttamisen risteämässä. Yli vuosikymmenen kokemuksella kätilönä ja 20 vuotta draamakasvattajana Hanna-Marin intohimona on naisten, nuorten ja yhteisöjen voimaannuttaminen ja tukeminen sisäisen vahvuutensa ja kykyjensä löytämiseksi. Gutsy Go:n hallituksen jäsenenä Hanna-Marin monialainen osaaminen edistää organisaation missiota.

Hanna-Mari on uransa aikana ollut kätilöimässä yli tuhat synnytystä, ja hänen erikoisosaamistaan ovat äitiysterveys ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hänen työnsä synnytyssalin ulkopuolella ulottuu koulutuksissa ja vaikuttamistyössä muun muassa synnytyspelon psykologian, äidin liikkeillä saavutettavan optimaalisen sikiön asennon ja ei-lääketieteellisen kivunlievityksen opettamiseen. Hän vetää aktiivisesti synnytysvalmennuskursseja, vanhemmuuskoulutuksia ja perhetyöpajoja niin yksilöille, ryhmille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin.

Draaman ja yhteisöteatterin alalla Hanna-Mari on työskennellyt nuorten parissa ohjaten heitä itsetuntemukseen luovan ilmaisun avulla. Olipa kyse sitten teatterikouluista, projekteista tai tapahtumista, hän on hyödyntänyt draamaa ja luovuutta henkilökohtaisen kasvun ja yhteisöpalvelun työkaluna.

Hanna-Marin sitoutuminen globaaliin kansalaisuuteen on vienyt hänet eri puolille maailmaa. Vuosina 2021–2024 hän asui ja työskenteli Jerevanissa, Armeniassa. Siellä hän valmensi nuorille yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista, rauhankasvatusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Armeniassa ollessaan hän työskenteli projektinjohtajana ja kouluttajana Suomen ulkoministeriön rahoittamassa äitiysajan terveyteen liittyvässä hankkeessa. Projekti toi hänen asiantuntemuksensa paikallisten saataville raskauden, synnytykseen valmistautumisen ja sen jälkeisen hoidon puitteissa. Hankkeessa keskityttiin auttamaan ja kouluttamaan erityisesti sodan jaloista Nagorno-Karabahin alueelta siirrettyjä naisia sekä paikallisia lääkäreitä ja kätilöitä.