Kansanedustajat vaikuttuivat nuorten puheenvuoroista tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa

Tulevaisuusvaliokunta aikoo sisällyttää eduskunnan tulevaisuusmietintöön ponnen nuorten esiin tuomista näkökohdista ja huolenaiheista. Tulevaisuusvaliokunta kuuli Gutsy Go -toimintaan osallistuneita nuoria asiantuntijakuulemisessaan tuoreen tulevaisuusselonteon teemoihin liittyen. 

 

Tulevaisuusvaliokunnan jäsenet kuuntelivat vaikuttuneina ja liikuttuneina nuorten puheenvuoroja eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestetyssä asiantuntijakuulemisessa 10.2. 2023. Tilaisuudessa nuoret Salosta, Järvenpäästä, Sipoosta ja Vantaalta esittelivät puheenvuoroissaan nuorten Gutsy Go -toiminnassa eri puolilla Suomea esiin nostamia yhteiskunnallisia huolia ja niihin kehittämiä ratkaisuja. 

Kansanedustajat kiittivät nuorten kykyä sanoittaa ja kuvittaa ongelmat. Edustajien ja nuorten välisessä keskustelussa nousivat esille erityisesti huoli eriarvoisuuden kasvamisesta yhteiskunnassa, nuorten jaksaminen ja mielenterveysongelmat, kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tarpeellisuus sekä nuorten ja päättäjien välisen etäisyyden kaventaminen.

 

“Mä uskaltaisin väittää, että nuoret on Suomen hukatuin luonnonvara. Tulevaisuuden kannalta on äärettömän tärkeetä ja kriittistä, että tapahtuu näkökulman muutos: Että kun puhutaan “sitten kun” niin pitäisi puhua “nytten kun”. Että nytten kun te olette nuoria, nytten kun teillä on intoa ja ideoita ja visioita, niin nytten teillä on aika vaikuttaa. Tästä seuraa se, että saadaan useammalle nuorelle kokemus, että musta on jotain hyötyä. Olen tärkeä”, kiteytti alustuspuheenvuorossaan nuorten osallistamisen tärkeyden opiskelija Noa Korhonen.

 

Sekä edustajat ja nuoret pitivät kyseistä kuulemistilaisuutta hyvänä esimerkkinä päättäjien ja nuorten välisestä aidosta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. “Tämä kertoo kuinka tärkeää on vuorovaikutus eri ihmisten kesken. Politiikan hallaöitä ovat mm. kyynisyys ja tahallinen väärinymmärtäminen. Me läsnäolevat edustajat saatiin asennekasvatusta tässä samalla”, totesi kansanedustaja Anu Vehviläinen.

 

“Mä olen kiitollinen, että ollaan päästy tänne, sillä tämä saattaa muidenkin nuorten keskuudessa auttaa näkemään poliitikkoja ja päättäjiä ihan vaan ihmisinä. Ja se auttaa nuoria siinä, että ne uskaltaa ilmaista omia mielipiteitään teille ja saa omaa ääntä kuuluviin”, summasi tilaisuuden merkityksen Ella Ukkonen Järvenpään yhteiskoulusta.

 

Tilaisuuden päätteeksi kokousta johtanut tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius lupasi, että valiokunta tulee viemään nuorten näkemykset eteenpäin vaikuttavalla tavalla: 

 

“Tulevaisuusvaliokunnan tarkoituksena on nyt kirjoittaa tämän kuulemisen perusteella erityinen ponsi nuorten itsensä esille tuomista asioista. Tämä ponsi olkoon ohjenuorana seuraavalle hallitukselle ja esimerkki siitä miten nuoret voivat itse vaikuttaa tulevaisuuteen. Rohkenisin mielelläni luvata että ponnen löytää nyt helmikuussa valmistuvasta eduskunnan tulevaisuusmietinnöstä.” 

 

Tallenne Tulevaisuusvaliokunnan istunnosta:

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/10022023_tuv