Yhdessä syrjäytymistä vastaan 

Gutsy Go on uudenlainen tapa lisätä rauhaa ja hyvinvointia koko yhteisöön. Vuosittain syntyy satoja nuorten kehittämiä yhteiskuntarauhaa ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka muuttavat koulujen arkea ja tavoittavat median kautta satoja tuhansia ihmisiä.

Gutsy Go kumppaneita ovat olleet muun muassa suuret suomalaiset säätiöt, oikeusministeriö, eduskunta, Nuorisotutkimusseura, Duodecim, SPR, Yle sekä monet yritykset. Gutsy Go antaa kaupungeille mahdollisuuden ottaa nuorten potentiaali vahvemmin käyttöön ja yrityksille vaikuttavan tavan toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. Gutsy Go -kumppanina tuet suoraan tuhansia suomalaisia yläkoululaisia ja opettajia. Nuorten vaikuttavien videoiden kautta olet mukana muuttamassa kaupunkilaisten asennetta myönteiseksi toisiaan kohtaan.

Tule mukaan tekemään rauha näkyväksi!

Näin Gutsy Go kouluksi

Valmennukset yrityksille ja tiimeille

Koulutukset opetushenkilöstölle

Ohjelmallista sisältöä tapahtumiin

NÄIN GUTSY GO KOULUKSI

Gutsy Go
omaan kouluun!

Gutsy Go on keino eheyttää opetusta ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia kahdeksasluokkalaisille.

Gutsy Go -viikon järjestäminen omassa koulussa on nyt mahdollista. Menetelmän käyttöönottoon tarvitaan vain kolme asiaa:

1. Lisenssi, joka antaa ohjeet ja työkalut viikon toteuttamiseen.
2. Opettajien kouluttaminen valmentajiksi.
3. Yksi kokonainen kouluviikko toteutukseen.

Gutsy Go tukee koko kouluyhteisöä

Gutsy Go kannustaa myös alisuoriutuvia nuoria mukaan, parantaen samalla oppilassuhteita. 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen yhteisöön vaikuttamisesta, joka samalla on lisännyt heidän omaa hyvinvointiaan.

Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tulevaisuustaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Gutsy Go-valmentajiksi kouluttautuneista opettajista:

91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa

77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen.

Valmentajakoulutus antaa uusia valmiuksia nuorten kohtaamiseen ja vahvuuksien esiin nostamiseen. Koulutuksessa käydään toiminnallisten harjoitteiden avulla läpi Gutsy Go -menetelmä. Samalla vahvistetaan osallistujien taitoja organisoida projektioppimista.
Ota yhteyttä

VALMENNUKSET YRITYKSILLE JA TIIMEILLE

1,000 000  tavoitettua suomalaista mediassa
3000  koulutettua nuorta ja opettajaa
100 mediajuttua rauhanteoista

Gutsy Go -kumppanina yrityksesi tuo nuorten yhteiskunnallisen potentiaalin näkyväksi tavalla, joka tuntuu ja leviää.

Yhteiskuntavastuutyötä, jonka tulokset näet heti

Gutsy Go:n yhteiskuntavastuukumppanina tiedät tukevasi nuorten osallisuutta juuri siinä vaiheessa, kun he tekevät ratkaisevia valintoja. Yli 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen vaikuttamisesta omassa yhteisössään. Hyvän tekeminen muille lisäsi myös heidän omaa hyvinvointiaan. Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tärkeimpiä työelämätaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Samalla tuet nuorille tärkeitä aikuisia, kun Gutsy Go vahvistaa opettajien jaksamista: 91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa ja 77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen.

Nuorten Gutsy Go projekteja on syntynyt yli 250 ja ne vaikuttavat koko yhteisöön. Tulokset näkyvät median kautta. Jo miljoona suomalaista on nähnyt positiivisten tekojen videoita somessa ja perinteisessä mediassa. Kiinnostavimmat nuorten luomat Gutsy Go -projektit leviävät kymmeniin muihin kouluihin.

Tule mukaan vuosikumppaniksi tukemaan suomalaisia nuoria, opettajia ja kouluja tavalla, jonka vaikutus ulottuu kokonaisiin yhteisöihin.

Ota yhteyttä

OPTEUSHENKILÖSTÖLLE

5 päivää aikaa
Tuhansia nuoria
Satoja rauhantekoja

Gutsy Go -kaupunkina annat nuorille työkalut kehittää ratkaisuja, jotka vahvistavat välittömästi satojen kaupunkilaisten hyvinvointia.

 

Jo 15 kaupunkikohteen nuoret ja koulut ovat tulleet positiivisesti näkyväksi onnistuneiden kaupunki-innovaatioiden kautta.

Gutsy Go -lisenssin haltijana voimautat kaupunkisi yläkoulut hyvinvoinnin moottoriksi. Polarisaatiota ja syrjäytymistä ehkäisevä menetelmä synnyttää satoja kohtaamisia, kymmeniä rauhaa lisääviä ratkaisuja, sekä uusia yhteistyön muotoja koko kaupungin hyväksi. Nuoret ovat ratkaisuillaan puuttuneet mm. vanhusten yksinäisyyteen, yksinhuoltajien jaksamiseen, asunnottomuuteen ja pikkulasten koulupelkoihin.

Gutsy Go -metodi on yksinkertainen. Gutsy Go kouluttaa opettajat vetämään innostavan starttiviikon ja sen jälkeen hyödyntämään yhdessä nuorten kanssa GutsyFlix rauhantekojen videopankkia ja lisämateriaaleja läpi kouluvuoden. Nuorten kehittämät sosiaaliset innovaatiot voi integroida osaksi opetusta kaupungin kaikissa kouluissa. Gutsy Go -kaupunkina, voit valita yhden tai useamman alueen tai ulottaa Gutsy Go:n kaupungin jokaiseen kouluun.

Gutsy Go saa mukaan monen alisuoriutuvan nuoren ja samalla parantaa oppilassuhteita. 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen vaikuttaa yhteisöön ja samalla lisätä omaa hyvinvointiaan. Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tulevaisuustaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Gutsy Go vahvistaa opettajien jaksamista: 91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa ja 77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen. Menetelmä ja valmentajakoulutus tarjoaa opettajille konkreettisia tapoja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Nuorten Gutsy Go projekteja on syntynyt 300 ja ne vaikuttavat koko yhteisöön. Videoidut teot saavuttavat tuhansien kaupunkilaisten positiivisen huomion ja kiinnostavimmat nuorten luomat Gutsy Go -projektit leviävät kymmeniin muihin kouluihin.

OHJELMALLISTA SISÄLTÖÄ TAPAHTUMIIN

Gutsy Go
ja nuoret luomaan
tapahtumaasi
räätälöidyn shown
joka koskettaa

Gutsy Go on järjestää tapahtumien juontoja, joissa huikeat nuoret puhujamme sekä Gutsy Go:n omat kokeneet puhujat ottavat lavan haltuun tehden tapahtumastasi ainutlaatuisen.

Ota yhteyttä

 

Case-esimerkkejä

Kotkassa Gutsy Go on tehty jo kolmena vuotena. ”Suosittelen Gutsy Go:ta lämpimästi muille kaupungeille. Kaikki toimi hyvin, nuoret ja opettajat onnistuttiin innostamaan mukaan erinomaisen hyvin ja saatiin konkreettisia tekoja aikaan. Se myös tuki kaupungin viestintää erinomaisesti.” -Terhi Lindholm, kehitysjohtaja, Kotka

katso lisää

 

Kustannus Oy Duodecim on tukenut jo useamman vuoden Gutsy Go toimintaa ja samalla kerännyt vaikuttavuusdataa menetelmän tehosta nuorten kyynisyyden vähentämisessä.

”Jos Gutsy Go laajennetaan niin, että koko ikäluokka pääsee tällaisesta optimismirokotteesta osalliseksi – se on valtava innovaatio.” -Pekka Mustonen -lääketieteen tohtori, toimitusjohtaja, Duodecim

Finnkino on nostanut satojen nuorten Gutsy Go ”sankariteot” näkyviksi valkokankailleen eri puolilla Suomea. Osana mielenterveystyötä tukevaa yhteiskuntavastuustrategiaansa Finnkino palkitsi GutsyTalk-tapahtumassa itsemurhien ehkäisyyn puuttuvan nuorten projektin.

Quru on tukenut Gutsy Go:ta median optimoinnissa ja samalla toteuttanut yrityksensä yhteiskuntavastuuta. ”Gutsyn tiimi tekee todella hienoa ja tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi. Toiminnan teemat ovat myös olleet ajankohtaisia, nuoria innostavia ja aktiiviseen tekemiseen kannustavia. Ilo olla mukana!” -Sanna Halttunen-Välimaa, Qurun markkinointijohtaja