Yhdessä syrjäytymistä vastaan 

Gutsy Go on uudenlainen tapa lisätä rauhaa ja hyvinvointia koko yhteisöön. Vuosittain syntyy satoja nuorten kehittämiä yhteiskuntarauhaa ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka muuttavat koulujen arkea ja tavoittavat median kautta satoja tuhansia ihmisiä.

Gutsy Go kumppaneita ovat olleet muun muassa suuret suomalaiset säätiöt, oikeusministeriö, eduskunta, Nuorisotutkimusseura, Duodecim, SPR, Yle sekä monet yritykset. Gutsy Go antaa kaupungeille mahdollisuuden ottaa nuorten potentiaali vahvemmin käyttöön ja yrityksille vaikuttavan tavan toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. Gutsy Go -kumppanina tuet suoraan tuhansia suomalaisia yläkoululaisia ja opettajia. Nuorten vaikuttavien videoiden kautta olet mukana muuttamassa kaupunkilaisten asennetta myönteiseksi toisiaan kohtaan.

Tule mukaan tekemään rauha näkyväksi!

Näin Gutsy Go kouluksi
Näin mukaan yhteistyökumppaniksi
Näin Gutsy Go kaupungiksi

KOULULLE

Gutsy Go
omaan kouluun!

Gutsy Go on keino eheyttää opetusta ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia kahdeksasluokkalaisille.

Gutsy Go -viikon järjestäminen omassa koulussa on nyt mahdollista. Menetelmän käyttöönottoon tarvitaan vain kolme asiaa:

1. Lisenssi, joka antaa ohjeet ja työkalut viikon toteuttamiseen.
2. Opettajien kouluttaminen valmentajiksi.
3. Yksi kokonainen kouluviikko toteutukseen.

Gutsy Go tukee koko kouluyhteisöä

Gutsy Go kannustaa myös alisuoriutuvia nuoria mukaan, parantaen samalla oppilassuhteita. 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen yhteisöön vaikuttamisesta, joka samalla on lisännyt heidän omaa hyvinvointiaan.

Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tulevaisuustaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Gutsy Go-valmentajiksi kouluttautuneista opettajista:

91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa

77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen.

Valmentajakoulutus antaa uusia valmiuksia nuorten kohtaamiseen ja vahvuuksien esiin nostamiseen. Koulutuksessa käydään toiminnallisten harjoitteiden avulla läpi Gutsy Go -menetelmä. Samalla vahvistetaan osallistujien taitoja organisoida projektioppimista.

OTA YHTEYTTÄ LÄHETTÄMÄLLÄ S-POSTIA: johanna.vanttaja@gutsygo.fi

YRITYKSILLE

1,000 000  tavoitettua suomalaista mediassa
3000  koulutettua nuorta ja opettajaa
100 mediajuttua rauhanteoista

Gutsy Go -kumppanina yrityksesi tuo nuorten yhteiskunnallisen potentiaalin näkyväksi tavalla, joka tuntuu ja leviää.

Yhteiskuntavastuutyötä, jonka tulokset näet heti

Gutsy Go:n yhteiskuntavastuukumppanina tiedät tukevasi nuorten osallisuutta juuri siinä vaiheessa, kun he tekevät ratkaisevia valintoja. Yli 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen vaikuttamisesta omassa yhteisössään. Hyvän tekeminen muille lisäsi myös heidän omaa hyvinvointiaan. Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tärkeimpiä työelämätaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Samalla tuet nuorille tärkeitä aikuisia, kun Gutsy Go vahvistaa opettajien jaksamista: 91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa ja 77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen.

Nuorten Gutsy Go projekteja on syntynyt yli 250 ja ne vaikuttavat koko yhteisöön. Tulokset näkyvät median kautta. Jo miljoona suomalaista on nähnyt positiivisten tekojen videoita somessa ja perinteisessä mediassa. Kiinnostavimmat nuorten luomat Gutsy Go -projektit leviävät kymmeniin muihin kouluihin.

Tule mukaan vuosikumppaniksi tukemaan suomalaisia nuoria, opettajia ja kouluja tavalla, jonka vaikutus ulottuu kokonaisiin yhteisöihin.

Ota yhteyttä

Case-esimerkkejä

Tradeka tuki vuosikumppanina tuhansien nuorten Gutsy Go -koulutusta. 2020 Tradeka valitsi nuorten kehittämän Gutsy Heroes -rohkeusvalmennuksen ekaluokkalaisille pilotoitavaksi 20 koulussa eri puolilla maata.

”Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. Gutsy Go:n avulla nuoret tulevat yhteisöjensä aktiivisiksi jäseniksi, luovat ympärilleen rauhaa ja vähentävät eriarvoisuutta – tämä, jos mikä, on Tradekan ja sen jäsenten arvojen mukaista toimintaa, jota haluamme olla tukemassa.” – Satu Niemelä, Tradekan vastuullisuusjohtaja

Kustannus Oy Duodecim on tukenut jo useamman vuoden Gutsy Go toimintaa ja samalla kerännyt vaikuttavuusdataa menetelmän tehosta nuorten kyynisyyden vähentämisessä.

”Jos Gutsy Go laajennetaan niin, että koko ikäluokka pääsee tällaisesta optimismirokotteesta osalliseksi – se on valtava innovaatio.” -Pekka Mustonen -lääketieteen tohtori, toimitusjohtaja, Duodecim

Finnkino on nostanut satojen nuorten Gutsy Go ”sankariteot” näkyviksi valkokankailleen eri puolilla Suomea. Osana mielenterveystyötä tukevaa yhteiskuntavastuustrategiaansa Finnkino palkitsi GutsyTalk-tapahtumassa itsemurhien ehkäisyyn puuttuvan nuorten projektin.

Quru on tukenut Gutsy Go:ta median optimoinnissa ja samalla toteuttanut yrityksensä yhteiskuntavastuuta. ”Gutsyn tiimi tekee todella hienoa ja tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi. Toiminnan teemat ovat myös olleet ajankohtaisia, nuoria innostavia ja aktiiviseen tekemiseen kannustavia. Ilo olla mukana!” -Sanna Halttunen-Välimaa, Qurun markkinointijohtaja

Yhteistyö­kump­panei­tamme jo

KAUPUNGILLE

5 päivää aikaa
Tuhansia nuoria
Satoja rauhantekoja

Gutsy Go -kaupunkina annat nuorille työkalut kehittää ratkaisuja, jotka vahvistavat välittömästi satojen kaupunkilaisten hyvinvointia.

 

Jo 15 kaupunkikohteen nuoret ja koulut ovat tulleet positiivisesti näkyväksi onnistuneiden kaupunki-innovaatioiden kautta.

Gutsy Go -lisenssin haltijana voimautat kaupunkisi yläkoulut hyvinvoinnin moottoriksi. Polarisaatiota ja syrjäytymistä ehkäisevä menetelmä synnyttää satoja kohtaamisia, kymmeniä rauhaa lisääviä ratkaisuja, sekä uusia yhteistyön muotoja koko kaupungin hyväksi. Nuoret ovat ratkaisuillaan puuttuneet mm. vanhusten yksinäisyyteen, yksinhuoltajien jaksamiseen, asunnottomuuteen ja pikkulasten koulupelkoihin.

Gutsy Go -metodi on yksinkertainen. Gutsy Go kouluttaa opettajat vetämään innostavan starttiviikon ja sen jälkeen hyödyntämään yhdessä nuorten kanssa GutsyFlix rauhantekojen videopankkia ja lisämateriaaleja läpi kouluvuoden. Nuorten kehittämät sosiaaliset innovaatiot voi integroida osaksi opetusta kaupungin kaikissa kouluissa. Gutsy Go -kaupunkina, voit valita yhden tai useamman alueen tai ulottaa Gutsy Go:n kaupungin jokaiseen kouluun.

Gutsy Go saa mukaan monen alisuoriutuvan nuoren ja samalla parantaa oppilassuhteita. 80% Gutsy Go:n kokeneista yläkoululaisista kertoo saaneensa merkityksellisen kokemuksen vaikuttaa yhteisöön ja samalla lisätä omaa hyvinvointiaan. Gutsy Go:n kautta voit vahvistaa nuorten tulevaisuustaitoja kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja empatiaa.

Gutsy Go vahvistaa opettajien jaksamista: 91% kertoo saaneensa työkaluja toimia nuorten kanssa ja 77% kokee työssä jaksamisen kohentuneen. Menetelmä ja valmentajakoulutus tarjoaa opettajille konkreettisia tapoja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Nuorten Gutsy Go projekteja on syntynyt 300 ja ne vaikuttavat koko yhteisöön. Videoidut teot saavuttavat tuhansien kaupunkilaisten positiivisen huomion ja kiinnostavimmat nuorten luomat Gutsy Go -projektit leviävät kymmeniin muihin kouluihin.

Case esimerkit

Kotkassa Gutsy Go on tehty jo kolmena vuotena. ”Suosittelen Gutsy Go:ta lämpimästi muille kaupungeille. Kaikki toimi hyvin, nuoret ja opettajat onnistuttiin innostamaan mukaan erinomaisen hyvin ja saatiin konkreettisia tekoja aikaan. Se myös tuki kaupungin viestintää erinomaisesti.” -Terhi Lindholm, kehitysjohtaja, Kotka

Forssassa Gutsy Go puuttui joukkotappeluilmiöön. ”Poliisin näkökulmasta kyseinen projekti oli juuri se, mitä täällä Forssassa tarvittiin. Se oli ammattitaitoinen ja luotettava toimija, jota suosittelen. Gutsy toi sellaista osaamista paikkakunnalle, mitä ilman kyseistä projektia nuorten kanssa ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Uskoisin, että sillä saatiin nuoriso ajattelemaan niitä perimmäisiä asioita, mitä omaan ja yhteisön turvallisuuteen liittyy, ja he saivat tunteen, että heitä arvostetaan.” -Jukka Kastikainen, vanhempi rikoskomisario, Hämeen poliisi

Kotkassa syntyi monta valtakunnallista julkisuutta saavuttanutta Gutsy Go projektia.“Kaupungin viestinnän kannalta tämä oli parasta mahdollista PR:ää ja antoi Kotkalle myönteistä julkisuutta – sekä perinteisessä mediassa että somessa. Ilman muuta haluamme olla jatkossakin mukana ja suosittelemme sitä myös muille kaupungeille.” -Kari Makkonen, yhteyspäällikkö, Kotka

Oulussa Gutsy Go on toteutettu kahtena vuotena yhteensä 1500 nuoren kanssa.”Halusimme, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tehdä hyvää oululaisille. Gutsy Go:n myötä syntyi muistoja ja jopa onnenkyyneleitä. Monet nuoret paransivat Oulun turvallisuutta. Teot ovat arvokkaampia kuin puheet. Voin lämpimästi suositella Gutsy Go:ta kaikille Suomen kunnille.” -Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja

Yleisimmät kysymykset kaupungeilta

”MITEN VALITSETTE
KAUPUNGIT?”

Jokainen kaupunki voi saada Gutsy Go:n oman kaupunkinsa ja koulunsa tueksi. Gutsy Go on pilotoitu toimivasti useissa kohteissa mm. Kotkassa, Oulussa, Sipoossa, Espoossa ja Keravalla yhdessä kaupunkien johdon, opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa. Myös poliisi ja kuntatekniikan laitos ovat olleet aloitteen tekijöitä kaupungissa. Haemme jatkuvasti mukaan Gutsyja eli rohkeita kaupunkeja. Tavoitteemme on saavuttaa Suomessa koko 14-vuotiaiden ikäluokka, eli noin 50 000 nuorta. Ota rohkeasti yhteyttä.

”MITÄ KAUPUNKI SAA?”

Gutsy Go tarjoaa työkalupaketin, jolla voi toteuttaa nuoret aktivoivaa koulua läpi vuoden. Kaupunki voi hankkia opettajilleen suositun kolmipäiväisen valmentajakoulutuksen. Lisäksi Gutsy Go -tiimi voi tukea Gutsy Go:n starttaamista kaupungissa ja laajan positiivisen näkyvyyden syntymistä siihen erikoistuneella mediatiimillä.

“KAUANKO GUTSY GO KESTÄÄ?”

Gutsy Go -lisenssin voi hankkia lukuvuodeksi tai pidemmäksikin aikaa. Gutsy Go:n starttaava interventio kestää viikon. Sitä ennen opettajat saavat kolmipäiväisen valmentajakoulutuksen, josta opettajat ovat todenneet saavansa hyötyä kaikkeen työhön yleisarvosanalla 4/5. Gutsy Go -materiaalipankin ja nuorten videopankin avulla opettajat voivat sitoa menetelmän osaksi kouluvuotta ja oppitunteja.

Gutsy Go -menetelmä toteuttaa perusopetuksen tavoitetta “tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja” (Perusopetuslaki 21.8.1998/628).

Gutsy Go on suunnattu koko 14-vuotiaiden ikäluokalle vahvistamaan yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Gutsy Go alkaa viikolla, jossa kahdeksasluokkalaisten normaali kouluarki keskeytetään. Arkityöskentelyn poikkeutus mahdollistaa muutoksen asenteissa, rooleissa ja ajattelussa.

10 hengen tiimeissä koko ikäluokka mobilisoituu kehittämään ratkaisuja oman alueensa ihmisten ongelmiin. Ideat toteutetaan ja kuvataan samalla viikolla. Viikko huipentuu koko yhteisön Gutsy Go -elokuvien ensi-iltaan ja julkaisuun sosiaalisessa mediassa, inspiraatioksi koko Suomelle.