puhu naapurille päivä

Missä tarvitaan lisää naapurisopua ja -iloa teidän kaupungissanne?

Haaste 5.-9. -luokkaisille.

Katsokaa salolaisnuorten toteuttama Puhu Naapurille Päivä

ja toteuttakaa oma versio! 

1. katsokaa Puhu Naapurille Päivä -video

2. Keskustelkaa kysymyksien avulla:

 • Mitä ajatuksia ja tunteita video herätti?
 • Tunnetko omat naapurisi?
 • Jutteletko heidän kanssaan? Entä muu perheesi?
 • Puhutaanko sun kotisi ympäristössä naapureista hyvää vai pahaa?
 • Mikä auttaa purkamaan mahdollisia ennakkoluuloja ja kyräilyä?
 • Miksi on hyvä tuntea omat naapurinsa?
 • Millainen on hyvä naapuri?
 • Mikä olisi hyvä kohde Puhu Naapurille Päivälle teidän ympäristössänne? Miksi?

Haastetehtävä:

3. katsokaa ”How to do it” – ohjevideo.

4. Tehkää ennakkoharjoitukset:

1. Treenatkaa ennakkoon kuinka pyydätte ihmiset mukaan ja saatte heidät innostumaan.

 • Jakaantukaa 3-4 hengen ryhmiksi. 
 • Valitkaa ryhmästä yksi, joka vuorollaan esittää oven avaavaa naapuria. Hän voi näytellä erilaisia persoonia: kiireinen ihminen, yksinäinen ihminen, ilahtunut, ärtyisä tai ujo. 
 • Harjoitelkaa kertomaan keitä olette, mitä olette tekemässä ja miksi, ja miksi olisi hienoa saada oven avaaja mukaan viettämään Puhu Naapurille Päivää.
 • Jututtakaa oven avaajaa: Tunteeko hän naapurinsa? Keitä muita kannattaisi kutsua mukaan?
 • Pohtikaa yhdessä millainen asenne innostaa mukaan? Millaiset perustelut toimivat?

2. Pohtikaa yhdessä keskustelukysymyksiä kahvihetkeä varten. 

 • Mistä ihmisten on helppo jutella? 
 • Mikä voisi yhdistää naapureita? 
 • Mikä voisi yhdistää eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä?
 • Millaisilla kysymyksillä voi tutustua toiseen syvemmin?
 • Millaisessa tunnelmassa on teidän mielestänne helppo tutustua uusiin ihmisiin?

 

Valitkaa 3 keskusteluteemaa ja tehkää niihin valmiiksi muutamia kysymyksiä, joita voitte käyttää juttelun aloituksena.

 

 • Valitkaa kohdenaapurusto
 • Järjestäkää oma Puhu Naapurille Päivä!