Saastamoinen Säätiö

Saastamoisen Säätiöltä merkittävä jatkorahoitus Gutsy Go:lle

Saimme Saastamoisen säätiöltä merkittävän jatkorahoituksen nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamiseen.

Saastamoisen säätiö tukee nuorten osallisuutta vahvistavaa Gutsy Go -toimintaa lukuvuoden 2021-22 aikana 100 000 eurolla. Tuki mahdollistaa yhä useamman nuoren osallisuuden kokemuksen vahvistamisen ja yhteiskunnallisen potentiaalin näkyväksi tekemisen. 

Saastamoisen säätiö on ollut mukana tukemassa Gutsy Go -toimintaa jo vuodesta 2017, ensin osana Vuosisadan rakentajat -kilpailua ja sen jälkeen jatkorahoituksella, nyt jo toista vuotta. Neljän vuoden aikana toimintaan on osallistunut 3000 nuorta 15 kaupunkikohteessa. Nuorten kehittämiä ratkaisuja on syntynyt yli 300. Mediassa Gutsy Go -ratkaisut ovat tavoittaneet yli puolitoista miljoonaa suomalaista. 

“Korona on entisestään lisännyt tarvetta nuorten hyvinvointia vahvistavalle ennaltaehkäisevälle toiminnalle. Saastamoisen säätiön kaltaisten rohkeiden kumppanien tuella meidän on mahdollista tarjota uudenlainen yhteisöllinen ratkaisumalli tässä ajassa yhä useamman koulun ulottuville. Toimiessaan muiden hyväksi nuoret saavat konkreettisen kokemuksen omista vahvuuksistaan ja näkyvän myönteisen roolin yhteisöissään”, kertoo Gutsy Go:n toiminnanjohtaja Veera Ikonen.

Gutsy Go:n tavoitteena on, että menetelmä on lähivuosina tarjottavissa valtakunnallisesti koko 14-vuotiaiden ikäluokalle. Lukuvuoden 2021-22 aikana menetelmä viedään vaikuttavaksi osaksi koulun rakenteita ja arkea Gutsy Go Hubissa, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Lisäksi toteutuvat ensimmäiset koulujen omatoimiset Gutsy Go -viikot. Vuoden aikana syntyvät nuorten kehittämät ratkaisut julkaistaan Gutsy Go:n videopankissa ja kampanjoitetut materiaalit tarjotaan opetuksen tueksi kaikille kouluille ympäri Suomen. 

Gutsy Go:n muita keskeisiä tukijoita vuonna 2021 ovat Antti ja Jenny Wihurin rahasto ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, sekä tutkijakumppani Lääkäriseura Duodecim.

Saastamoinen Säätiö