salon
pihapartio

Haaste 5.-9. -luokkaisille.

Katsokaa salolaisnuorten Pihapartio -projekti ja kootkaa oma apujoukkonne!

Millaista apua ikäihmiset teidän ympäristössänne saattaisivat tarvita juuri nyt?

1. katsokaa Salon Pihapartio

2. Keskustelkaa yhdessä:

  • Onko omassa lähipiirissäsi ikäihmisiä? Millaista apua he saattaisivat tarvita?
  • Asuuko koulunne ympäristössä iäkkäämpiä ihmisiä, jotka saattaisivat tarvita apua? Minkälaisten askareiden kanssa?
  • Mitä sellaisia töitä tähän vuodenaikaan on, joissa useammasta käsiparista voisi olla iso apu?
  • Millaista on hyvä vanhuus?
  • Millaista toivoisitte oman elämänne olevan, kun olette iäkkäitä?
  • Mitä muuta uskotte ikäihmisten kaipaavan kuin konkreettista auttamista esim. pihatöissä?

3. Haastetehtävä:

Toteuttakaa oma pihapartio läheistenne tai lähialueenne ikäihmisten hyväksi.

 

  • Tehtävää varten selvittäkää yhdessä millaisia vahvuuksia ja resursseja ryhmässänne on
  • Muodostakaa parit ja varatkaa molemmille 3 post-it lappua ja kynä. Käykää pareittain läpi 4 kierrosta, joista jokainen kestää noin 2 min. Opettaja voi ottaa aikaa.

 

Kierros 1: Kysykää vuorotellen, että mitä kaikkea toinen osaa tehdä. Kirjaa parisi taidoista 3 asiaa omalle lapullesi (esim. osaa korjata polkupyöriä, osaa pestä ikkunoita…). 

Kierros 2: Selvittäkää mitä materiaalisia resursseja toisen kotoa tai lähipiiristä löytyy ja kirjatkaa nämä toiselle lapulle. 

Kierros 3: Kirjatkaa kolmannelle lapulle mitä kontakteja parillasi on (esim. täti on puutarhuri, isä on automekaanikko…)

Kierros 4: Ympyröikää jokaisesta lapusta yksi mielestänne mielenkiintoisin ja/tai tärkein resurssi. 

Käykää koko ryhmän kanssa läpi ympyröimänne kohdat ja lopuksi kiinnittäkää kaikki post-it laput luokan seinälle. Hyödyntäkää näitä resursseja haastetehtävässä!

  • Etsikää avuntarvitsijat
  • Toteuttakaa teko!