Barn, gymnastik, Samband

Gutsy Heroes på Farmen

Modighetscoachningen Gutsy Heroes har utvecklats av ungdomar för att förebygga skolrädsla och mobbning. Den ger förskoleeleverna bästa möjliga förutsättningar att inleda skolgången. I Sibbo uppstod en ny och rolig version av coachningen när barnen i språkbadsförskolan fick skaka av sig skolnervositeten på en bondgård.

2 min 21 sek
1333