Åldringar, Grannskap, Inverka, Mental hälsa, Religion & Livsåskådningskunskap, Samband, Samhällslära

Glada klabbar

De unga ordnar med personer med funktionsvariationer  och deras handledare ett klabb-talko. Klabb-paketen delas ut till byborna för att värma i vinterns mörker. Till sist delar de unga utmaningen vidare.

3 min 30 sek
2095