Barn, Språk

Hönsbadet

Hönsbadet för ihop språkbad och husdjuren! Som en del av Gutsy Go-veckan vid Sibbos Kungsvägens skola och Sipoonjoen Koulu ville åttonde klassister bryta språkmurar redan i tidig ålder och för ihop finska- och svenskspråkiga lekisbarn!

2 min 42 sek
971