Åldringar, Musik

I samma kör

Sibbos unga sjunger i samma kör som åldringarna.

5 min 30 sek
567