Åldringar, Samband

Skogsbingo.

Mången åldring är ensamma hemma- Uleåborgs unga ordnade skogsbingo i ett av Finlands vackraste landskap, Koiteli.

2 min 41 sek
900