Åldringar, Geografi, Kunskaper, Samband

På besök i glesbygden.

Unga erbjuder sällskap och hjälp med julförberedelserna åt de ensamma åldringarna på glesbygden. Åldringarnas stora tacksamhet visar hur viktig hjälpen är.

4 min 51 sek
2813