Barn, Hem- och konsumentkunskap, Innevånar, Inverka, Samband

Lugn och ro åt föräldrarna.

Uleåborgs ungdomar skapar egen tid åt närområdets föräldrar genom att för en stund ta hand om dem. Stunden glädjer både de barnen och ungdomarna. 

5 min 14 sek
5333