Tillsammans mot utanförskap

 

Gutsy Go är ett nytt sätt att öka freden och välbefinnandet i hela samhället. Årligen skapar ungdomar hundratals lösningar som främjar samhällsfred och välbefinnande. Dessa lösningar ändrar skolornas vardag och når genom medierna hundratusentals människor.

Bland annat de stora finländska stiftelserna, Justitieministeriet, riksdagen, Ungdomsforskningssällskapet, Duodecim, Finlands röda kors, Yle samt många företag har varit Gutsy Gos samarbetspartner. Gutsy Go ger städerna en möjlighet att bättre utnyttja ungdomarnas potential och företagen ett effektivt sätt att bära sitt samhällsansvar. Som Gutsy Go-partner stöder du direkt tusentals högstadieelever och lärare. Genom ungdomarnas inspirerande videor är du med och ändrar på stadsbornas attityd så att de blir mera positiva till varandra.

Kom med och gör freden synlig!

bli samarbetspartner
bli en Gutsy Go stad

FÖR FÖRETAG

1,000 000 finländare har nåtts via medierna
3000 utbildade ungdomar och lärare
100 medieinslag om fredsgärningar

Som Gutsy Go-partner synliggör ditt
företag ungdomarnas samhälleliga potential
på ett kännbart sätt som får spridning.

Samhällsansvarsarbete som genast ger synligt resultat

Som Gutsy Gos samhällsansvarspartner vet du att du stöder ungdomarnas delaktighet just i det skede när de gör avgörande val. Över 80 % av de högstadieelever som deltagit i Gutsy Go berättar att de fått viktiga erfarenheter av hur man påverkar samhället och på samma gång ökat det egna välbefinnandet. Genom Gutsy Go kan du stärka ungdomarnas viktigaste färdigheter inför arbetslivet såsom kreativitet, empati och förmåga att föra dialog och lösa problem.

På samma gång stöder du de vuxna som är viktiga för ungdomarna. Gutsy Go stärker lärarnas uthållighet: 91 % berättar att de fått redskap för att arbeta med de unga

och 77 % upplever att de orkar bättre i arbetet.

Ungdomarna har skapat över 250 Gutsy Go-projekt som påverkar hela samhället. Resultaten synliggörs genom medierna. Över en miljon finländare har redan sett videorna med positiva gärningar på sociala och traditionella medier. De mest intressanta Gutsy Go-projekten som ungdomarna skapat sprids till tiotals andra skolor.

Kom med som årspartner! Du stöder finländska ungdomar, lärare och skolor på ett sätt som når ut i hela samhället.

Kontakta oss

Case-exempel

I egenskap av årspartner stöder Tradeka tusentals ungdomars Gutsy Go-utbildning. År 2020 valde Tradeka Gutsy Heroes-modighetscoachning, som utvecklats av ungdomar för förstaklassare, att pilottestas i 20 skolor runtom i landet.

”Tradeka vill vara med och främja varje barns rätt till en lycklig och trygg barndom. Med hjälp av Gutsy Go blir ungdomarna aktiva medlemmar i sina lokalsamhällen, skapar fred runtomkring sig och minskar på ojämlikheten – det här om något är verksamhet som motsvarar de värderingar som Tradeka och dess medlemmar står för, och är något vi vill vara med och stöda.” – Satu Niemelä, Tradekas ansvarighetsdirektör

Förlags Ab Duodecim har redan i flera år stött Gutsy Go-verksamheten och på samma gång samlat in data om hur effektivt metoden minskar ungdomarnas cynism.

”Om Gutsy Go utvidgas så att hela årskullen får ta del av ett dylikt optimismvaccin så är det en enorm innovation.” – Pekka Mustonen, doktor i medicin, verkställande direktör, Duodecim

Finnkino har gjort hundratals ungdomars Gutsy Go ”hjältedåd” synliga på vita duken på olika håll i Finland. Finnkinos samhällsansvarsstrategi stöder psykisk hälsovård. Som en del av det arbetet premierade Finnkino i samband med GutsyTalk-evenemanget ett av ungdomarnas projekt som går ut på att förebygga självmord.

Quru har stöttat Gutsy Go med medieoptimering och samtidigt levt upp till företagets samhällsansvar. ”Gutsys team gör ett väldigt fint och viktigt arbete för barn och ungdomar. Verksamhetens teman har också varit aktuella, inspirerat de unga och uppmuntrat till aktiv sysselsättning. Det är en glädje att vara med!” – Sanna Halttunen-Välimaa, marknadsföringsdirektör på Quru

Våra samarbetspartner: Se alla

FÖR STADEN

5 dagar tid
Tusentals  unga
Hundratals fredsgärningar

Som Gutsy Go-stad
ger staden de unga
redskap för att utvecklalösningar
som omedelbart stärker hundratals
stadsbors välbefinnande.

 

Ungdomar och skolor i 15 städer har redan fått positiv synlighet genom lyckade stadsinnovationer

Som innehavare av en Gutsy Go-licens hjälper du din stads högstadier att bli en drivande kraft för välbefinnande. Metoden som förebygger polarisering och utanförskap ger upphov till hundratals möten, tiotals lösningar som bidrar till fred samt nya samarbetsformer som hela staden kan dra nytta av. Ungdomarna har utvecklat lösningar som bland annat berör åldringarnas ensamhet, ensamförsörjarnas uthållighet, bostadslöshet och småbarns skolrädslor.

Gutsy Go-metoden är enkel. Gutsy Go coachar lärarna att hålla en inspirerande startvecka. Efter det kan de resten av skolåret tillsammans med ungdomarna utnyttja GutsyFlix, en materialbank med fredsgärningsvideor och annat tilläggsmaterial. Ungdomarnas sociala innovationer kan integreras som en del av undervisningen i stadens alla skolor. En Gutsy Go-stad kan välja ett eller flera områden eller utvidga Gutsy Go till stadens alla skolor.

Gutsy Go engagerar många underpresterande ungdomar och förbättrar samtidigt elevrelationerna. 80 % av de högstadieelever som deltagit i Gutsy Go berättar att de fått betydelsefull erfarenhet av att påverka samhället samtidigt som de förbättrat sitt eget välbefinnande. Med Gutsy Go kan du stärka ungdomarnas framtidsfärdigheter såsom kreativitet, empati och förmåga att föra dialog och lösa problem.

Gutsy Go stärker lärarnas uthållighet: 91 % berättar att de fått redskap att arbeta med de unga och 77 % upplever att de orkar bättre i arbetet. Metoden och coachningen erbjuder lärarna konkreta sätt att genomföra den nya läroplanen.

Det finns 300 Gutsy Go-projekt och de påverkar hela gemenskapen. Filmerna med goda gärningar ger positiv uppmärksamhet i städerna och de mest intressanta projekten sprids till tiotals andra skolor.

Case-exempel

I den finländska staden Kotka har man redan i tre års tid använt Gutsy Go. ”Jag rekommenderar varmt andra städer att delta i Gutsy Go. Allt fungerade bra. Vi lyckades inspirera ungdomarna och lärarna och vi åstadkom konkreta gärningar. Detta stödde också stadens kommunikation utomordentligt.” – Terhi Lindholm, utvecklingsdirektör, Kotka

I Forssa ingrep Gutsy Go mot gängslagsmålen. ”Ur polisens synvinkel var det här projektet precis vad som behövdes här i Forssa. Det var en professionell och pålitlig aktör som jag rekommenderar. Utan Gutsys kompetens skulle vi inte ha lyckats genomföra det här projektet med ungdomarna. Jag skulle tro att det här fick ungdomarna att tänka på vad som lägger grunden för den egna och gemensamma tryggheten och de fick känna att de uppskattas.” – Jukka Kastikainen, äldre kriminalkommissarie, Tavastlands polis

I Kotka startade många Gutsy Go-projekt som fick nationell synlighet. ”Detta var bästa möjliga PR för stadens kommunikation och gav Kotka positiv publicitet – både i traditionella och sociala medier. Utan tvekan vill vi också i fortsättningen vara med och vi rekommenderar att också andra städer deltar.” – Kari Makkonen, kontaktchef, Kotka

I Uleåborg har Gutsy Go genomförts under två år tillsammans med 1 500 ungdomar. ”Vi ville att barnen och ungdomarna skulle få en möjlighet att göra goda gärningar för Uleåborgsborna. Gutsy Go gav oss fina minnen och till och med glädjetårar. Många ungdomar förbättrade tryggheten i Uleåborg. Gärningar är värdefullare än prat. Jag kan varmt rekommendera alla Finlands kommuner att delta i Gutsy Go.” – Päivi Laajala, Uleåborgs stadsdirektör.

Vanliga frågor från städerna

”HUR VÄLJER NI STÄDER?”

Alla städer kan få använda Gutsy Go som stöd för staden och skolorna. Gutsy Go har framgångsrikt testats i många finländska städer, bland annat i Kotka, Uleåborg, Sibbo, Esbo och Kervo tillsammans med städernas ledning, utbildningsväsende och ungdomssektor. Också polisen och kommunens tekniska avdelning har varit initiativtagare i staden. Vi söker aktivt efter Gutsare, det vill säga modiga städer. Vår målsättning är att nå hela årskullen med 14-åringar i Finland, alltså 50 000 ungdomar. Tveka inte att ta kontakt!

”VAD FÅR STADEN?”

Gutsy Go erbjuder ett paket med arbetsredskap som gör det möjligt skapa en skola som aktiverar de unga hela året. Staden kan erbjuda sina lärare den populära två dagar långa coachutbildningen. Dessutom kan Gutsy Go-teamet stöda uppstarten av Gutsy Go i staden och med hjälp av sitt specialiserade medieteam ge vidsträckt positiv synlighet.

”HUR LÄNGE TAR GUTSY GO?”

Gutsy Go-licensen kan skaffas för ett läsår eller en längre tid. Interventionen som inleder Gutsy Go tar en vecka. Innan dess får lärarna en coachutbildning som tar två dagar. Lärarna har konstaterat att de har haft nytta av utbildningen i alla delar av sitt arbete och har gett den betyget 4/5. Med hjälp av Gutsy Go-materialbanken och ungdomarnas videobank kan lärarna införliva metoden i skolåret och lektionerna.