mobbningstestet
– Vad sku
du göra!?

 

Hej alla femte- till niondeklassister här får du en utmaning.
Se hur Sibbo-ungdomarna utmanar folk på gatan med olika mobbningssituationer.
Hur skulle du reagera? Vad kan man göra åt mobbningen som sker i smyg?

Ungefär var sjunde barn och ung kommer att stöta på mobbning eller andra former av våld i skolan. Se, diskutera och ta tag i utmaningen!

Se på mobbningstestet-videon

Se på instruktionsvideon

DISKUSSIONSFRÅGOR

Diskutera i liten grupp om videon och om hur man borde ta tag i mobbningen:

1. Vilken situation blev du o tänka på, varför?
2. Varför mobbade flickorna sin klasskompis?
3. Vilka uttryck slår hårdast, varför?
4. Vad tror du att är orsaken för att killarna mobbar?
5. Vad skulle du göra om du var en av de som blev mobbad i videon?
6. Hur skulle du reagera som vuxen?
7. Om videon skulle ha filmats på er skola skulle du ha ingripit?
8. Vad hjälper / hjälper inte för att sätta stopp på mobbningen?

UTMANINGEN

1. Fundera i lugn och ro, vad din egen relation till mobbning är. Kolla igenom dina kontakter på mobilen.

2. Skicka ett meddelande till en person som du tycker ha satt stopp på mobbningen. Skriv gärna något positivt och varför du uppskattar hen.

3. Alternativt kan du skicka ett meddelande till en person som du vill be ursäkt för att ha mobbat eller att du inte tog tag i mobbningen som du sett. Meddelande skall vara ärligt och uppmuntrande.

Hur blev mobbningstestet-videon till?

Under Gutsy Go-veckan i Sibbo 2020 ville ungdomarna ta tag i mobbningen och de utvecklade ett drastiskt sätt att utmana vuxna. Därför föddes mobbningstestet och med hjälp av dold kamera får vi se hur personer reagerar då de möter mobbning. Videon har skapat mycket diskussion bland unga och vuxna. Därför har Sipoonjoen koulu bestämt att skapa en hel kurs kring mobbningen åt sina skolelever.

Med inspiration från videon har vi också skapat en utmaning som kan användas som stöd i ungdomsarbete.