tee rauha

näkyväksi

Nuoret Gutsy Go -viikoilla ympäri Suomea ovat usein ottaneet aiheekseen käsitellä sotaa mm. tutustumalla sotaveteraaneihin tai turvapaikanhakijohin.
Tässä koottuna Gutsy Go -videoita, joiden tavoite on ollut rakentaa rauhaa erilaisin teoin, mutta samalla ymmärtää ihmisiä, joiden elämää sota on konkreettisesti koskettanut.

Videoita voi hyödyntää koulussa keskustelun avaajana tämän hetkisestä maailman tilanteesta, jossa sota Euroopassa on luonut humanitäärisen kriisin ja sotaa pakenevien ihmisten määrä Ukrainassa ei ole nähnyt vertaistaan sitten toisen maailman sodan.
Johdantona video, jossa nuorten ajatuksia heidän asemastaan rauhantekijöinä Gutsy Go.ssa muutamien vuosien takaa, sekä puheenvuoroja siitä millaisessa maailmassa he haluaisivat elää.

lätkäfrendit

1. Onko luokallanne tai tunnetteko turvapaikan hakeneita ihmisiä?
2.
3.

sodan jälkeen

1. mitä yhtäläisyyksiä näet tämän hetken maailman tilanteen kanssa?
2.
3.

sodaton sukupolvi

1. Pohdintakysymys
2.
3.