Tietosuojaselosteet

 

Gutsy Go ry:n verkkosivuston tietosuojaseloste
Gutsy Go -toiminnan ja Gutsy Go -tapahtumaviikkojen tietosuojaseloste (Vieritä alas) 

 

Gutsy Go ry:n verkkosivuston tietosuojaseloste

18.3.2021

 

 

1.Yleistä

 

 

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille Gutsy Go ry:llä (”Gutsy”) tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan mitä henkilötietoja Gutsy verkkosivustonsa kautta kerää, mihin tarkoituksiin se niitä käyttää ja kuinka henkilötiedot on suojattu. Tietosuojaselosteessa on myös kuvattu myös oikeutesi rekisteröitynä ja se, kuinka voit ottaa yhteyttä Gutsyyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

 

Gutsy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Pääsääntöisesti voit käyttää verkkosivustoamme antamatta henkilötietojasi.

 

Sinua saatetaan kuitenkin pyytää antamaan henkilötietojasi, kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi, esimerkiksi uutiskirjetilauksen tai verkkosivustolle kirjautumisen yhteydessä. Kävijäseurantaa varten keräämämme tiedot ovat tyypillisesti sellaisia, joiden kautta sinua ei voida tunnistaa. Nämäkin tiedot voivat kuitenkin tulla yhdistetyiksi henkilötietoihisi, jos olet verkkosivustoamme selatessasi kirjautuneena Googlen käyttäjätilillesi tai jos päädyt vierailemaan sivustollemme sinulle henkilökohtaisesti lähetetyn sähköpostilinkin kautta.

 

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän tietosuojaselosteen mukaiset tietojenkäsittely- ja yksityisyydensuojakäytäntömme.

 

 

2. Rekisterinpitäjä

 

 

Gutsy Go ry

Y-tunnus 28693144

Osoite: Sturenkatu 16, 00510 Helsinki

 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

 

Gutsy/ Johanna Vanttaja
sähköposti: privacy@gutsygo.fi

osoite: Sturenkatu 16, 00510 Helsinki

 

 

4. Rekisterin nimi

 

 

Gutsy Go ry:n verkkosivuston tietorekisteri, joka pitää sisällään seuraavat osarekisterit:

 

 1. Gutsy Go ry:n verkkosivuston käyttäjätietojen rekisteri
 2. Gutsy Go ry:n lisenssinhaltijarekisteri
 3. Gutsy Go ry:n markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri

 

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

 

Henkilötietoja käsitellään

 

 1. Markkinointitarkoituksiinja asiakasviestinnän mahdollistamiseksi. Tietoja voidaan esimerkiksi analysoida ja käsitellä markkinoinnin ja tiedottamisen kohdentamiseksi ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

 

 1. Palvelujen toteuttamiseksi. Henkilötietojasi käsitellään esimerkiksi lisenssinhaltijan järjestelmään kirjautumisen mahdollistamiseksi ja käyttäjän tunnistamiseksi.  

 

 1. Verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu

 

 1. Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun
 2. Sopimukseen
 3. Suostumukseen, sopimukseen ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

 

 

6. Rekisterin tietoseloste

 

 

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

 

 1. Kävijän IP-osoite, vierailun kellonaika, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne), aiemmat käytetyt verkkosivut ja käynnit Gutsyn sivustolla
 2. Nimi, sähköposti, tiedot työpaikasta (mikä koulu, minkä aineen opettaja)
 3. Nimi ja sähköpostiosoite

 

Verkkosivuston rekisteriin voidaan tallentaa valokuvia ja videoita.

 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti

 

  1. Automaattisesti evästeiden kautta suoraan rekisteröidyltä itseltään
  2. Suoraan rekisteröidyltä itseltään hänen saatuaan  hänen edustamansa koulun julkisista tietolähteistä
  3. Suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjetilauksen yhteydessä

 

 

8. Säännönmukaiset luovutukset

 

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

 

Gutsy voi kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan palveluntarjoajia tämän tietosuojaselsoteen 5. kohdassa kuvattujen tarkoitusten toteuttamista varten. Gutsy on sopinut henkilötietojen käsittelystä ainoastaan sellaisen luotettavien palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

 

Henkilötietoja käsitellään myös Google Analytics-sovelluksella, jonka nojalla tietoa siirtyy Google LLC:lle.

 

 

9. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tästä poiketen Gutsy käyttää verkkosivuillaan Google Analytics -sovellusta sekä MailChimp-palvelualustaa, joiden nojalla tietoa sivuston käytöstä siirtyy Google LLC:lle sekä MailChimp LLC:lle, jotka kuuluvat EU-US Privacy-Shield -järjestelyyn.

 

 

10.  Henkilötietojen säilytysaika

 

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, mikä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä oma-aloitteisesti.

 

  1. Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset sitä edellyttävät. Uutiskirjeen tilaaja voi ilmoittaa poistuvansa uutiskirjeen saajien listalta, jolloin Gutsy poistaa kyseisen uutiskirjeen tilaajan tiedot kohtuullisessa ajassa.
  2. Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin lisenssisopimus on voimassa. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin sopimusosapuolilla on mahdollisuus kohdistaa toistaan vastaan oikeudellisia vaatimuksia tai niin kauan kuin rekisterinpitäjään kohdistuva lakisääteinen velvoite niin edellyttää.
  3. Tietoja säilytetän pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity kuuluu markkinoinnin kohderyhmään. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Tietoja lisenssinhaltijasta säilytetään kuten yllä b-kohdassa on todettu.

 

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitoo salassapitovelvoitteet.

 

Tietojärjestelmät ja ICT-laitteet, joilla rekisterin tiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

 

12. Evästeet ja niiden käyttö

 

 

Käytämme verkkosivustollamme (www.gutsygo.fi) evästeitä parantaaksemme verkkosivustomme käyttäjäkokemusta ja tuottaaksemme parempia palveluita.

 

12.1 Mitä evästeet ovat?

 

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle joko pysyvästi tai niin, että ne poistetaan palvelun käytön jälkeen. Evästeiden kautta saatavia tietoja ovat esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selaintyyppi, kellonaika, jolloin vierailit sivustollamme ja miltä verkkosivustolta tulit verkkosivustollemme.

Sivustomme voi käyttää myös muiden osapuolien evästeitä. Näitä evästeitä koskevat tiedot löydät kunkin osapuolen omilta verkkosivuilta. Gutsyn verkkosivustolla käytetään esimerkiksi Google Analytics -seurantaohjelmaa. Google Analytics käyttää tässä tarkoituksessa evästeitä, jolloin evästeiden kautta luotu tieto siirtyy Googleen.

 

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet sekä MailChimp käytännöt      

 

12.2 Miten evästeiden käytön voi estää?

 

Keräämme evästeiden kautta sinusta tietoa, jos olet hyväksynyt sen esimerkiksi antamalla siihen suostumuksen tai muuttamalla verkkoselaimen tai muun sovelluksen asetuksia. Useat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti.

 

Jos haluat kieltää Gutsyä tallentamasta evästeitä, voit poistaa evästeet käytöstä muuttamalla verkkoselaimesi tain muun sovelluksen asetuksia. Estääksesi tietojesi keräämisen Google Analyticsin kautta, voit ladata Google Analyticsin Opt-out Browser -lisäosan. Huomaathan, että evästeiden poistaminen saattaa haitata tiettyjen sivujemme käyttöä.

 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

 

 

13.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia henkilötietoja.

 

Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.

 

13.2. Oikeus vaatia tietojen oikaisua

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

 

Tietojen oikaisua koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi: pyynnössä on ilmoitettava ainakin rekisteröidyn nimi, epätarkat tai virheelliset tiedot sekä täydennetyt tai korjatut tiedot. Pyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle privacy@gutsygo.fi

 

13.3. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista

 

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista eivät ole absoluuttisia oikeuksia, vaan rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksiaan ainoastaan rajoitetuissa tilanteissa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot esimerkiksi jos 1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

 

Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

 

13.4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia henkilötietoja.

 

Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

 

13.5. Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle

 

Rekisteröidyllä on oikeus valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltavia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

 

 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa

 

 

Gutsy pidättää itsellään oikeuden päivittää selostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön muuttumisen tai Gutsyn toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

 


Gutsy Go – toiminnan ja Gutsy Go -tapahtumaviikkojen tietosuojaseloste

 

Viimeksi päivitetty 18.3.2021

 

 

1. Yleistä 

 

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on Gutsy Go ry:lle ja Gutsy Media Oy:lle  (”Gutsy”) tärkeää.

Gutsy Go on rohkeiden yhteiskunnallisten rauhantekojen liike, joka antaa nuorille työkalut tehdä hyviä tekoja oman yhteisönsä hyväksi. Ratkaisuja ideoidaan kouluissa järjestettävillä tapahtumaviikoilla, jonka jälkeen ratkaisut konkreettisesti toteutetaan. 

Nuorten hyvät teot kuvataan ja kerätään digitaaliseen muotoon internetiin Gutsy Go -alustalle, jotta ne inspiroisivat myös muita tarttumaan toimeen lähialueensa kehittämiseksi. Gutsy Go -tapahtumaviikot toteutetaan yhdessä Gutsy Go ry:n, Gutsy Media Oy:n sekä eri kaupunkien ja opetustoimien kanssa. 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Gutsy tapahtumaviikkojensa yhteydessä kerää, mihin tarkoituksiin se niitä käyttää ja kuinka henkilötiedot on suojattu. Tietosuojaselosteessa on myös kuvattu myös oikeutesi rekisteröitynä ja se, kuinka voit ottaa yhteyttä Gutsyyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Jos tämän tietosuojaselosteen erikielisten versioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielistä versiota. 

 

2. Yhteisrekisterinpitäjät

 

Gutsy Go ry
Y-tunnus: 2869314-4

Gutsy Media Oy
Y-tunnus: 2743496-8

Hämeentie 155 C, 00560 Helsinki

 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Johanna Vanttaja
privacy@gutsygo.fi

 

4. Rekisterin nimi

 

Gutsy Go- toiminnan ja   -tapahtumaviikkojen tietorekisteri, joka sisältää seuraavat osarekisterit:

a) Mediajulkaisujen tietorekisteri
b) Koulujen yhteyshenkilöiden tietorekisteri
c) Yhteistyökumppaneiden tietorekisteri

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

a) Mediajulkaisujen tietorekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja

 • Rekisteröidyn valokuvia ja/tai videokuvaa rekisteröidystä 
 • Rekisteröidyn ja/tai rekisteröidyn huoltajan etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn ja/tai rekisteröidyn huoltajan sähköpostiosoite 
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Rekisteröidyn luokka ja koulun nimi

 

b) Koulujen yhteyshenkilöiden tietorekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja

 • Koulun henkilökunnan yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 

c) Yhteistyökumppaneiden tietorekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja

  • Kaupunki-/paikkakohtaisten yritysyhteiskumppaneiden kontaktihenkilöiden yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

a) Henkilötietoja käsitellään Gutsy Go -toiminnan ja tapahtumaviikon järjestämiseksi. Kuvat ja videot julkaistaan Gutsy Go -alustalla ja muilla valituilla alustoilla, jotta kuka tahansa voisi saada tietoa mahdollisuuksista muuttaa omaa lähialuettaan ja yhteisöään sekä inspiroitua ryhtymään itsekin toimenpiteisiin. Gutsy vastaa siitä, että sellaisia kuvia tai videoita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä kuvan kohteelle, ei julkaista.  

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, mikäli rekisteröity on yli 13-vuotias ja mikäli luvan saaminen rekisteröidyltä on konkreettisesti mahdollista. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä markkinointitarkoituksiin. Jos kuvia tai videoita käsitellään markkinointitarkoituksissa, Gutsyn on aina erikseen pyydettävä tähän tarkoitukseen oikeuttava lupa rekisteröidyltä. Henkilötietojen käsittely voi joissain tapauksissa perustua myös rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittely perustuu alle 13-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen osalta pääsääntöisesti rekisteröidyn huoltajan suostumukseen. Henkilötietojen käsittely voi joissain tapauksissa perustua myös rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

b) Henkilötietoja käsitellään Gutsy Go – toiminnan  ja tapahtumaviikon järjestämiseksi ja yhteydenpidon mahdollistamiseksi Gutsyn ja koulun välillä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Gutsyn ja Gutsy Go-toimintaan ja tapahtumaviikkoon osallisen koulun välillä olevaan sopimukseen. Jokaiselta kuvaukseen osallistuvalta henkilöltä pyydetään kirjallinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

c) Henkilötietoja käsitellään Gutsy Go -toiminnan ja -tapahtumaviikon suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja järjestämiseksi sekä yhteistyön ja siihen liittyvän yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi tietosuojalain 2 luvun 4 §:n 3) ja 4) kohtien mukaan.  

Henkilötietojen käsittely perustuu Gutsyn ja yhteistyökumppanin välillä olevaan sopimukseen sekä Tietosuoja-asetukseen ja Tietosuojalakiin. 

Tietosuojalain (1050/2018) 2 luvun 4 §:n 3) ja 4) mukaan rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää ja käyttää kuvattua ja tallennettua aineistoa yhteiskunnalliseen tiedonvälitykseen ja tutkimukseen, kulttuuriperintöaineiston säilyttämiseksi sekä muihin säädöksissä mainittuihin tarkoituksiin.     

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

a) Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedot alle 13-vuotiaasta henkilöstä saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyn huoltajalta. 

Lupa kuvaamiseen, haastattelemiseen ja materiaalin julkaisemiseen digitaalisella alustalla tai muissa yhteyksissä kysytään ennen jokaisen tapahtumaviikon alkamista kirjallisesti. 

b) Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sopimuksen solmimisen ja siihen liittyvän yhteydenpidon yhteydessä. Joissain tapauksissa tiedot rekisteröidystä voidaan saada myös koulun julkisista tietolähteistä.

c) Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Joissain tapauksissa tiedot rekisteröidystä voidaan saada myös julkisista tietolähteistä.

 

 

8. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

 

Rekisterin tietoja, kuten videokuvaa rekisteröidystä, voidaan julkaista digitaalisella Gutsy Go -alustalla ja/tai Gutsy Median muissa julkaisukanavissa. 

Gutsy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan kolmansia palveluntarjoajia tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamista varten. Gutsy on sopinut henkilötietojen käsittelystä ainoastaan sellaisen luotettavien palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 

Tällä hetkellä henkilötietoja käsittelee Gutsyn lukuun:

 • Google LLC (Google G Suite)
 • Wevideo inc.
 • Gutsylla voi olla myös muita henkilötietojen käsittelijöitä 

 

Huomaathan, että henkilötietojen käsittelijöitä koskeva lista voi tarvittaessa päivittyä.

 

 

9. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Gutsy saattaa siirtää henkilötietoja sen lukuun toimiville, EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille, tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Mikäli henkilötietoja on tarpeen siirtää EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, Gutsy varmistaa, että: 

  • siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat);
  • siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen; tai 
  • EU:n komissio on vahvistanut ko. maata koskevan riittävän tietosuojan tason. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamista varten.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt sekä ulkoistettu palveluntarjoaja tietojen käsittelijänä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tietojärjestelmät ja ICT-laitteet, joilla rekisterin tiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. ICT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa ja niille on pääsy vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. 

 

12.  Rekisteröidyn oikeudet

 

12.1 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia henkilötietoja.

 

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

 

12.3 Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista eivät ole absoluuttisia oikeuksia, vaan rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksiaan ainoastaan rajoitetuissa tilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot esimerkiksi jos 1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

 

12.4 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia henkilötietoja. 

 

12.5 Oikeus peruuttaa suostumus

Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. 

 

12.6 Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä. 

 

13. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Gutsy sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta toteuttamaan alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Rekisteröidyn on laadittava oikeuksiaan koskeva pyyntö riittävän yksityiskohtaisesti pyynnön toteuttamiseksi. Lisäksi rekisteröity on riittävällä varmuudella tunnistettava. Gutsy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan oikeuksiaan koskevaa pyyntöä tai esittämään henkilöllisyydestään luotettavampaa selvitystä. 

Henkilötietojen käsittelyä tai rekisteröidyn oikeuksia koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse osoitteeseen privacy@gutsygo.fi 

 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa

 

Gutsy pidättää itsellään oikeuden päivittää selostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön muuttumisen tai Gutsyn toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.