Connections, Impact, Mother tongue and literature, Seniors

Middle man

Sipoon kasit halusivat projektillaan tuoda yhteen erilaisia ihmisiä. Kahvin ääressä oli aikaa tutustua ja keskustella syvällisistäkin asioista.

5 min 43 sec
1196