Modersmål

Tack-budet

“Tacksamhet är motgiftet för mobbning.” De ungas beslutfattande utmanas under operationen som hjälper människor att uppleva, uttrycka och sprida tacksamhet.

5 min 25 sek
2203