Mobbningstestet - Vad skulle du göra?

Titta på imponerande fredsgärningar

En prisbelönt metod för att stärka delaktighet

Gutsy Go-metoden har premierats med Finlands största innovationspris. Med metoden kan skolor och städer stärka delaktighet, förtroende och välbefinnande i samhället. Metoden ger de unga redskap för att bygga fred på sina hemorter. Att jobba tillsammans till nytta för andra stärker ungdomarnas välbefinnande och självkänsla.

Metoden börjar med en interventionsvecka där hela årskullen 14-åriga högstadieelever tillsammans utvecklar lösningar på den egna hemortens problem. De får stöd av lärare som gått Gutsy Gos coachutbildning. Detta ger upphov till tiotals gärningar som är till nytta för hundratals stadsbor.

Ungdomarnas gärningar filmas. Videorna visas under filmpremiärerna och på sociala medier som inspiration för hela landet. Det här ger oss en bank av fredsgärningar. Med hjälp av banken går det att fortsätta med gärningarna hela skolåret och videorna kan utnyttjas i undervisningen runtom i världen.

Genomslagskraft: “Jag behövs”

Gutsy Gos uppgift är att producera en konkret upplevelse av delaktighet. Effekterna i Finland mäts i samarbete med Läkarföreningen Duodecim och Ungdomsforskningssällskapet.

Aktuell statistik visar en fördubbling av antalet cyniska ungdomar från åttonde klass och uppåt i Finland. Deras förväntade livslängd är 15 år kortare oberoende av utbildning. Föreningen Duodecim är intresserad av att Gutsy Go får ungdomarna att bli mera optimistiska och mindre cyniska.  

”Vi är intresserade av att vara med i Gutsy Go eftersom man medan tid ännu finns kan leda in tusentals liv på rätt spår genom åtgärder som de berörda själva vidtar. Under interventionen inser de unga att det finns något gott i mig, jag kan göra något gott, jag har styrkor som också mina skolkamrater respekterar och beundrar.”

Pekka Mustonen, verkställande direktör, doktor i medicin, Förlags Ab Duodecim

Gallup svenska text

                 Källa: Ungdomsforskningssällskapet

Samarbetspartner