Inte ensam

utan tillsammans

 

 

Alla samarbetspartner

Gutsy Gos viktigaste samarbetspartner är städerna och skolorna. Läkarföreningen Duodecim och enskilda forskare fungerar som forskningspartner.

Verksamheten finansieras av stora finländska stiftelser, städer och företag som en del av deras samhällsansvar. År 2020 började Finlands riksdag finansiera Gutsy Gos skalbara arbetsredskap så att Gutsy Go under de närmaste åren ska kunna nå ut till tusentals unga och hundratals skolor. Gutsy Gos övriga expert- och samarbetspartner i Finland är bland annat Justitieministeriet, Centralförbundet för mental hälsa, Polisen, Ungdomsforskningssällskapet och Finlands Röda Kors. Yle och Finnkino har fungerat som mediepartner. Tack för ert stöd!

Gutsy Go har som en del av samfundsmedlingsmodellen i Forssa premierats i tävlingen European Crime Prevention Award som är en europeisk brottsförebyggande tävling. Vidare har Gutsy Go fått ett pris för förebyggande alkohol- och drogarbete och fyra gånger fått Yles Shortland-mediepris.