Användarvillkor

Välkommen till Gutsy Gos organisation & digitala tjänster!

Gutsy Go är en rörelse för modiga samhälleliga fredsgärningar. Rörelsen ger ungdomarna redskap för att göra goda gärningar i sina lokalsamhällen. När du använder våra webbsidor och -tjänster godkänner du dessa användarvillkor.

Organisationens regler

  • Tillsammans är vi fredsstiftare. Fred är inte ett passivt tillstånd utan ett aktivt agerande som ger upphov till förtroende, entusiasm och samhörighet. 
  • Gör freden synlig .Du har en ”right to copy” – bli inspirerad av de fredsgärningar du ser och skapa egna versioner av dem till förmån för ditt lokalsamhälle. Respektera dock den ursprungliga videon och dess upphovsrätt och inkludera inte den som din egen. Använd inte heller Gutsy Gos logo i videor eller annat varumärkesmaterial. Du får emellertid gärna nämna varifrån du fått idén till din fredsgärning när du delar den på sociala medier. Du kan tagga oss så att vi hittar din fredsgärning. 
  • Som licensinnehavare har du rätt att använda och ladda ner material på avtalat sätt , med respekt för upphovsrätten. Alla rättigheter till materialet förblir hos Gutsy Go och materialet får inte kopieras eller överlåtas till andra än licensinnehavare. 
  • Tillsammans behandlar vi människor med respekt och uppskattning. Vi försöker förstå varandra och skapa positiv dialog.
  • Vi värnar om diversitet och jämlikhet. Gutsy Gos webbtjänst och verksamhet är fri från diskriminering. Vi godkänner inte osakligt och aggressivt beteende eller negativa uttalanden mot andra i någon av våra kanaler. 
  • Gutsy Go har förbundit sig till att verka etiskt och i enlighet med lagen. Vi hoppas och förväntar oss att du gör likadant. Vi respekterar sekretessen (länk till dataskyddsbeskrivningen) och vi sörjer framförallt för säkerheten för de minderåriga som tillhör vår organisation. Berätta genast för oss om du upptäcker osakligt beteende.