Gör freden synlig 

De mest imponerande lösningarna som stärker freden. Välj en gärning för just din hemorts behov och utför den genast. Ämnesvis Mest sedda mångsidig kompetens Läroämnen