Inte ensam utan tillsammans: kollektiv intervention för hela årskullen.

Gutsy Go har under sin verksamhetstid coachat 3000 ungdomar så att de kan skapa fred i sina lokalsamhällen. Tillsammans har de unga utfört över 300 gärningar som stärker freden i 15 olika stadsobjekt, från enskilda förorter och grannskap till aktioner som omfattar en hel stad.

Genom att förena hela årskullen och stadens olika befolkningsgrupper förebygger Gutsy Go polarisering och konflikter. Metoden har med framgång använts bland annat i tvåspråkiga sammanhang.

Gutsy Go genomfördes för första gången i den finländska staden Forssa hösten 2016. På inbjudan av den lokala polisen deltog Gutsy go som en del av en modell för samfundsmedling. Med hjälp av modellen tog man sig an en våg av gängslagsmål i staden. Efter detta har metoden utvecklats i samarbete med ungdomar och experter på fältet. Varje del av metoden har testats i samarbete med skolorna.

År 2017 vann Gutsy Go Finlands största innovationstävling Sekelskaparna, som ordnades av finländska stiftelser. I tävlingen efterlystes betydande, skalbara lösningar för att stärka ungdomars samhälleliga delaktighet och välmående. Det sociala företaget Gutsy Media Oy och den allmännyttiga föreningen Gutsy Go rf ansvarar för att metoden genomförs.

Vår målsättning är att under kommande år i samarbete med skolorna erbjuda hela årskullar av 14-åringar den här metoden, vilket innebär att cirka 50 000 ungdomar involveras årligen.

Prisbelönt metod utvecklad av ungdomar

Gutsy Go genomfördes för första gången i staden Forssa hösten 2016. På inbjudan av den lokala polisen deltog Gutsy go som en del av en modell för samfundsmedling. Med hjälp av modellen tog man sig an en våg av gängslagsmål i staden. Den onda cirkeln bröts och samarbetet vann första pris i en europeisk brottsförebyggande tävling.

Gutsy Go-metoden vidareutvecklades och testades av ungdomar, lärare och medieproducenter. Hösten 2017 vann metoden första pris i Finlands största innovationstävling som arrangeras av finländska stiftelser. Tävlingen Sekelskaparna beviljade finansiering till betydande nationella lösningar som stärker ungdomarnas samhälleliga delaktighet och välbefinnande.

Gutsy Go-aktioner som genomförts av ungdomar har premierats av bland annat det nationella mediebolaget Yle, biografföretaget Finnkino, läkarföreningen Duodecim, andelslaget Tradeka och Förebyggande mental- och missbrukarvård ETY.

Vi förenar tre finländska styrkor: skola i utveckling, tillförlitliga medier och fredsarbete

Enligt en europeisk undersökning ser 84 % av de unga det som sin livsuppgift att göra världen bättre (Europeiska millennialundersökningen) och skulle vilja hjälpa andra men hittar inget sätt att göra det (Befolkningsförbundets enkät 2020). Gutsy Gos målsättning är att erbjuda alla skolor konkreta redskap för att möta detta behov.

Gutsy Go-metoden utgår från en välbekant observation som dyker upp i lyckoforskning: När man arbetar för andras väl förstärks även det egna välbefinnandet. Alla Gutsy Go-uppgifter och -projekt utförs i team, inte som individuella prestationer.

I Gutsy Go-projekten har unga lärt ut digitala färdigheter till frisläppta fångar, skapat servicekonceptet Djurträff för minnessjuka och byggt upp grannsämjan med utmaningen ”Middag hos oss, middag hos er”. Av de hundratals fredsgärningarna har det skapats en materialbank med videor. Med hjälp av banken går det att fortsätta med gärningarna hela skolåret och utnyttja dem i undervisningen runtom i världen. De unga skapar själva undervisningsinnehåll och verksamhetsmodeller för sin generation.

Genom medierna och videorna synliggörs ungdomarnas potential som en del av samhället. Att skapa fredsfrämjande lösningar utvecklar framtidsfärdigheter som hela samhället behöver: lösningsfokus, anpassningsbarhet och laganda. Många unga har upplevt att samhället inte accepterar dem om de försöker förändra sin roll och vara mer aktiva eller positiva. Gutsy Go-videorna och filmpremiärerna förändrar hela samhällsnarrativet i en mer positiv riktning. De ger även de enskilda individerna möjlighet att identifiera nya styrkor och använda dem.

Vision: Landet som utbildar alla sina ungdomar till fredsstiftare

Det finns över 190 länder i världen. 90 % av dem utbildar sina ungdomar till soldater. Det finns inte ett land som systematiskt utbildar hela generationer till fredsstiftare. Finland kan vara det första.

Det är dags att omdefiniera ordet fred. Det är inte ett politiskt tillstånd eller dyra internationella avtalsförhandlingar, utan vardaglig problemlösning som ökar de positiva interaktionerna mellan människorna. För det mesta är det något som sker i städer och grannskap.

Det behövs en radikal attitydförändring i förhållandet till de unga. De vuxna behandlar ungdomarna med attityden ”sen när”. ”Sen när du fått en examen, sen när du fått ett arbete, sen när du är till nytta för världen.” Vi behöver i stället en ”Nu när”-attityd. Ungdomarnas mod att prova på nya saker, deras starka känsla för rättvisa och deras hoppfullhet är styrkor som vi ska synliggöra så att hela samhället kan dra nytta av dem.

Världen blir inte bättre av att ungdomarna får ett tomt löfte om att de kan göra vad som helst. Fredsinnovationerna uppkommer när de vuxna stöttar ungdomarna. De vuxna dikterar inte hur ungdomarna ska göra eller varnar dem för allt som kan gå fel, utan inspirerar dem och ställer sig själva, sina kontakter och sin egen tid till förfogande.

En helt ny upplevelse av fred håller på att uppstå. En upplevelse som kan ge vem som helst av oss en impuls att själv göra gott.

Gör freden synlig.