omien taitojen jakaminen muille – häkistä bäkkiin

1. lämmittelytehtävä (kesto 10min)

”randomtaidot”

Muodostakaa kolmen hengen ryhmät. Etsikää ryhmässä jokaiselle yksi oma taito, jota muilla ei ole.
Sen jälkeen etsikää yksi teitä yhdistävä osaaminen/taito. Ryhmänne saa pisteen jokaisesta taidosta, jota muilla ryhmillä ei ole.

 

2. katso video Häkistä bäkkiin ja keskustele (kesto 20min)

Apukysymyksiä:

•      Mikä tekee paluusta siviiliin haastavaa?
•      Mitä pelkoja siihen liittyy?
•      Minkälaisia kokemuksia teillä on ulkopuolisuudesta?
•      Jos olisit itse tilanteessa, jossa kokisit ulkopuolisuutta, kuinka toivoisit sinua autettavan?
•      Miten toista ihmistä voi auttaa pääsemään takaisin joukkoon?

Katso Häkistä bäkkiin -video

3. toteuta oma GUTSY-teko (kesto 30-60min)

Muodostakaa viiden hengen ryhmät. Valitkaa ryhmässä kiinnostavin random-taitonne ja menkää opettamaan se sinne, missä taitoanne eniten tarvitaan!

Kuka tarvitsee teidän osaamista? Sopikaa tapaaminen.

Gutsy-video:

Valitkaa ryhmästä yksi kuvaajaksi.
Kuvaajan tehtävänä on taltioida 1. lähtöfiilikset ja ryhmän tavoite, 2. toteutus, 3. autetun ihmisen reaktiot, 4.ryhmänne loppufiilikset

 

4. jaa kokemus (kesto 30-45min)

Valitkaa kuvatuista tilanteista mielenkiintoisin tai leikatkaa materiaalista noin kahden minuutin video. Voitte käyttää esimerkiksi puhelin omaa leikkausohjelmaa.

Katsokaa video yhdessä ja keskustelkaa.

Apukysymyksiä:

•      Mikä oli helppoa/vaikeaa?
•      Minkälaisia haasteita jouduitte ylittämään?
•      Kertokaa konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa tarvittiin rohkeutta, sinnikkyyttä, avuliaisuutta, myötätuntoa, kannustamista…

•   Miten jatkatte? Milloin teette uudestaan? Kenet saatte mukaan?