Palkittu menetelmä osallisuuden vahvistamiseksi

Gutsy Go on Suomen suurimman innovaatiopalkinnon voittanut menetelmä, joka antaa nuorille työkalut rakentaa rauhaa omissa yhteisöissään.

Menetelmässä koko yläkoululaisten ikäluokka kehittää ratkaisuja oman kaupunkinsa ongelmiin. Toimiessaan yhdessä muiden hyväksi nuorten oma hyvinvointi vahvistuu.

Nuorten toteuttamista rauhanteoista kuvataan videot. Ne julkaistaan ensi-illoissa ja somessa inspiraatioksi koko maalle.

Katso nuorten rauhantekoja

Visiomme: Jokaiselle nuorelle kokemus rauhantekijyydestä

Maailmassa on yli 190 maata. Niistä 90% kouluttaa nuoristaan sotilaita. Yksikään maa ei järjestelmällisesti kouluta sukupolviaan rauhantekijöiksi. Mitä jos kouluttaisi? Millainen maailmamme olisi?

Gutsy Go on kehitetty vastaamaan yhteen aikamme polttavimmista kysymyksistä: Kuinka ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Sen lähtökohtana eivät ole nuorten pahoinvoinnista kertovat tilastot, vaan nuorten vahvuudet ja toisenlaiset luvut. Niiden mukaan 84% nuorista pitää elämäntehtävänään muuttaa maailmaa paremmaksi (Eurooppalainen milleniaalitutkimus) ja 80% haluaisi auttaa muita, mutta ei löydä siihen keinoa (Väestöliiton kysely 2020).

Gutsy Go pohjautuu tutkimuksista tuttuun havaintoon: Toimiessaan muiden hyväksi ihmisen oma hyvinvointi vahvistuu.

Projekteissaan nuoret ovat mm. opettaneet digitaitoja vankilasta vapautuville, luoneet palvelukonseptin muistisairaille, rakentaneet naapurisopua ja luoneet valtakunnallisesti käyttöön otetun kiusaamista ehkäisevän kampanjan. Jo 5000 nuorta Suomesta ja Virosta on ollut mukana. Yhdessä he ovat kehittäneet yli 500 erilaista videoitua ratkaisua omien yhteisöjensä haasteisiin. Projekteissaan nuoret kohtaavat kasvokkain kymmeniä erilaisia ihmisiä omissa yhteisöissään, tuovat heitä yhteen ja luovat siteitä ja luottamusta eri ihmisryhmien välillä.

On aika laajentaa käsitystämme rauhasta. Se ei ole vain poliittinen tila tai kalliita kansainvälisiä sopimusneuvotteluja vaan arkipäivän ongelmanratkaisua tavalla, joka lisää myönteistä vuorovaikutusta ihmisten välille. Nuorten uskallus kokeilla uutta, vahva oikeudenmukaisuuden taju ja toiveikkuus ovat vahvuuksia, joiden tulee päästä näkyvästi esiin ja käyttöön koko yhteiskunnan hyväksi.

Uusi kokemus rauhasta on syntymässä. Sellainen, josta kuka tahansa meistä voi saada kimmokkeen tehdä itse hyvää.

Tehdään rauha näkyväksi.

Vaikuttavuus 

Gutsy Go:n tehtävä on tuottaa konkreettinen kokemus osallisuudesta. Vaikuttavuutta on mitattu yhteistyössä Lääkäriseura Duodecimin ja Nuorisotutkimusseuran kanssa. 

Nykyinen tilasto kertoo, että kahdeksannesta luokasta eteenpäin kyynisten nuorten lukumäärä kaksinkertaistuu Suomessa. Heidän eliniänennusteensa on noin 15 vuotta vähemmän koulutuksesta riippumatta. 

“Intressimme olla Gutsy Go:ssa mukana perustuu siihen, että voidaan ajoissa ohjata tuhansien elämää heidän omilla toimillaan oikeille raiteille. Interventiossa nuoret oivaltavat: minussa on jotain hyvää, pystyn tekemään jotain hyvää, minussa on vahvuuksia joita koulukaveritkin kunnioittavat ja ihailevat.”

Pekka Mustonen, toimitusjohtaja, lääketieteen tohtori, Kustannus oy Duodecim

Lähde: Nuorisotutkimusseura

 

“Nuoret haluu tietää miksi meitä tarvitaan”
– Onni

Yhteistyössä