Suomalaiset
säätiöt Gutsy
Go:n tukena

Kiitos

Kiitämme työtämme tukeneita säätiöitä Gutsy Go:n mahdollistamisesta. Säätiöiden tuki on ollut avainasemassa Gutsy Go:n toiminnan kehittämisessä ja testaamisessa sekä metodin jalkauttamisessa suomalaisiin kouluihin nuorten pariin.

Ilman seuraavia säätiöitä työmme ei olisi mahdollista. Kiitos tuestanne!

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Saastamoisen Säätiö

Suomen Kulttuurirahasto

Väinö Tannerin Säätiö

Koneen Säätiö

Svenska kulturfonden

Svenska folkskolans vänner

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Konstsamfundet

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Marjatta ja Eino Kollin säätiö

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Ulla Tuomisen säätiö

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö