Mest eftersökta, Samhällslära

Unga som fredsskapare

“Vi bryr oss på riktigt om vad som sker i världen nu”. Tio Uloåborgs unga berättar varför det är viktigt att skapa fred.

3 min 8 sek
1024