tee rauha

näkyväksi

Nuoret Gutsy Go -viikoilla ympäri Suomea ovat usein ottaneet aiheekseen käsitellä sotaa mm. tutustumalla sotaveteraaneihin tai turvapaikanhakijohin.
Tässä koottuna Gutsy Go -videoita, joiden tavoite on ollut rakentaa rauhaa erilaisin teoin, mutta samalla ymmärtää ihmisiä, joiden elämää sota on konkreettisesti koskettanut.

Videoita voi hyödyntää koulussa keskustelun avaajana tämän hetkisestä maailman tilanteesta, jossa sota Euroopassa on luonut humanitäärisen kriisin ja sotaa pakenevien ihmisten määrä Ukrainassa ei ole nähnyt vertaistaan sitten toisen maailman sodan.
Johdantona video, jossa nuorten ajatuksia heidän asemastaan rauhantekijöinä Gutsy Go.ssa muutamien vuosien takaa, sekä puheenvuoroja siitä millaisessa maailmassa he haluaisivat elää.

haluan elää maailmassa

tehtävät

Katsokaa ”Haluan elää maailmassa” -video.
1. Keskustelkaa lyhyesti pienryhmissä minkälaisessa maailmassa te haluaisitte elää. Näistä voi myös kuvata yhdessä videopuheenvuoroja kännykällä ja jakaa koulun kanavalla.
2. Jakakaa pienryhmien ajatuksia isossa ryhmässä.

lätkäfrendit

tehtävät

Katsokaa ”Lätkäfrendit” -video.
1. Keskustelkaa siitä millaista olisi itse joutua hakemaan turvapaikkaa?
2. Millä tavalla haluaisitte tulla kohdatuksi?
3. Mikälaisia paikallisia taitoja toivoisitte muiden nuorien opettavan teille jos itse olisitte samassa tilanteessa, kuin turvapaikan saaneet tai niitä hakevet lätkäfrendit videolla?

sodan jälkeen

tehtävät

Katsokaa ”Sodan jälkeen” -video.
1. Mitä rauha merkitsee teille? Keskustelkaa lyhyesti.
2. Mitä yhtäläisyyksiä näette videon tarinassa tämän hetken maailmantilanteen kanssa?
3. Tunnetteko sotaveteraaneja? Minkä ikäisiä he ovat olleet silloin, kun he joutuivat sotaan?
Keskustelkaa mitä yhtäläisyyksiä Suomessa sotineilla ja nykyajan sodissa olevilla nuorilla on.

sodaton sukupolvi

tehtävät

Katsokaa ”Sodaton sukupolvi” -video.
1. Miksi maailmassa soditaan?
2. Mitä rauhan ylläpitämiseksi voidaan tehdä?
3. Mistä asioista olet kiitollinen, kun meillä on rauha?