Inverka, Mest eftersökta, Religion & Livsåskådningskunskap, Samhällslära

Arttu och Oskar

Hur skall man kommunicera då man inte delar språket. I Gutsy dokumentärfilmen öppnar vi om hur man kommunicerar utan ord och kan skapar samband. Vad krävs för att göra det?

8 min 45 sek
8721