Religion & Livsåskådningskunskap

Man får gråta.

Hur bemöter man en människa som har upplevt stor sorg? Hur förhåller sig människor till sorg och vad kan man lära sig av det? De unga träffar en människa som sett stor sorg och hänger med som samtalspartner till gravgården. 

5 min 17 sek
3124