Samband

Värdighet och bastuvänner

“Den största rikedomen är kärleken”

Ungdomarna bjuder in hemlösa för att bada bastu och utmanar företagare att låna sin bastu under de hemlösas natt 17.10. 

Åttonde klassister på Uleåborgs Metsokankaan skola utförde”Värdighet och bastuvänner “-projektet som lyfter fram hemlösheten och påminner om hu basbehov och saker är guld värda. Videon är gjord tillsammans med Vailla vakinaista asuntoa ry. 

Videon påminner starkt om hur olika basbehov och saker är viktiga. Genom bastubesöket får hemlösa möjligheten att tvätta sig och dela med sig sina känslor om livet. 

Den första versionen av “Värdighet och bastuvänner”- projektet föddes ur Esbos Träskända skolas åttonde klassister under Gutsy Go-veckan.

3 min 23 sek
18962