Hälsokunskap, Mental hälsa, Religion & Livsåskådningskunskap, Samhällslära

Var tredje.

Varje tredje ung vuxen har funderat på självmord.  De destruktiva tankarna syns inte alltid utåt Därför har åttonde klassisterna i Uleåborg en “Var tredje”- kampanj som vill bryta tystnaden runt självmord. 

På ett par dagar lyckas de unga samla ihop historier från livet som de använder för att skriva och spela in en dramatiserad story.  Tillsammans med Mielenterveyden keskusliitto släpps en kampanjvideo som blir en del av Gutsy Go’s verksamhet, var unga utvecklar tillit och fredsskapande grejer i sina egna utrymmen.

3 min 27 sek
3687