Gutsy Go får Statens pris för informationsspridning

 

En av mottagarna för Statens pris för informationsspridning 2021 är Gutsy Go med sin handlingsmodell för att främja ungdomars delaktighet och samhällsinflytande.

Med priset belönas arbetsgruppen bakom Gutsy Go: Gutsy Go:s grundare Aram Aflatuni, mediepedagogen Pedram Aflatuni och verksamhetsledaren Veera Ikonen. Motiveringarna lyfter fram det sätt på vilket Gutsy Go, som förenar medier, pedagogik och fredsarbete, främjar de ungas samhälleliga inflytande:

“Verksamheten ökar ungdomarnas välmående och ger dem erfarenheter av att vara delaktiga. Ur informationsspridningsperspektiv är det viktigt att Gutsy Go utmanar de unga till att själva ta reda på saker och ting, utarbeta lösningar på vardagliga problem och effektivt kommunicera dessa lösningar”, lyder motiveringarna.

Vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen delade torsdagen den 16 september i Riksarkivet ut åtta statspriser för exemplarisk informationsspridning. Många av de prisbelönade har i sitt arbete lyft fram ungdomarnas synvinkel.

Gutsy Go:s arbetsgrupp tog emot sina priser på distans från Armenien och Estland.

“Ungdomar blir inte mer hoppfulla av att härma den modell för världsordningen som vi vuxna lämnar efter oss. Optimismen ökar inte av att vi försöker intala ungdomarna hopp. Hoppet kan växa om varje ung person får uppleva vad det innebär att utföra fredshandlingar, hur det är att i grupp lösa problemen i hemknutarna, och att göra detta på ett synligt sätt”, sammanfattade Aram Aflatuni, som för tillfället är bosatt i Jerevan, i sitt tacktal.

Pedram Aflatuni och Veera Ikonen deltog i prisutdelningsceremonin direkt från Gutsy Go Tallinn där de arbetade med redigeringen av etthundra estnisk- och ryskspråkiga ungdomars färska fredshandlingar:

“Det är hjärtevärmande att arbetet uppskattas. Särskilt fint är det att få motta detta pris just nu, när vi är här i Tallinn för att tillsammans med etthundra ungdomar utföra modiga handlingar som ger ökat hopp”, konstaterade utbildaren Pedram Aflatuni.

“Det krävs mod för att göra saker på nytt sätt. Det är lättare när man får göra det tillsammans med andra. Vi skulle inte heller vara här nu om det inte vore för alla de modiga supportrar som trodde på oss från första början. Insatsen från de finländska stiftelser, städer och skolor som hoppade på tåget bland de första, samt från ministerier och enskilda personer och kolleger, har varit avgörande. De ska alla ha tack. Framför allt tackar vi de 3000 ungdomar som tillsammans har åtagit sig att synliggöra samhällsfreden,” sade verksamhetsledare Veera Ikonen.