You’re not alone

Ungdomar från Östra centrums skola tog tag i ett aktuellt tema och intervjuade förbipasserande och skolans elever om rasism. Det övergripande temat blev hur rasism påverkar den psykiska hälsan. Av teamets gärning föddes en stark kortdokumentär “Itis Says You Are Not Alone”.

 

Här under hittar ni dokumentären och material som samlats av experter och ungdomarna själv. Med hjälp av materialet kan man behandla temat i skolan eller i ungdomsarbete!

UPPGIFTSPAKET

Titta videon

 

Efter att ni sett videon, kan ni göra en gemensam Mindmap.

Skriv ordet rasism i mitten och ge talturen till ungdomarna.

– Hur syns rasism i ungdomarnas egna vardag?

– I hurdana situationer?

– Vem riktas rasism mot och vem gör det?

– Har du fått hjälp i en rasistisk situation? Hurdan hjälp?

-Hur har du kunnat hjälpa en annan människa som mött rasism?

-Hurdan framtid önskar du dig?

Det är viktigt att diskutera med ungdomar rasism och på vilka olika sätt rasism uttrycker sig, samt att hur man kan stöda de som drabbas av rasism. Med detta uppgiftspaket kan du leda dessa diskussioner med olika grupper av ungdomar, och försäkra dig om att ingen blir sårad. Paketet kan tas i bruk då man behandlar känslo- och samspelsförmågor. Viktigt är att ge ungdomar ett utrymme, där de blir hörda. Alla vill kanske inte berätta om sina egna smärtsamma upplevelser, det är också viktigt att komma ihåg. – Mona Eid,  THL

Hjälp och stöd till skolor och organisationer för att behandla rasism.

THL:s Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner

 

THL:s Psykisk hälsa till  invandring -video (på finska och engelska): Psykisk hälsa till  invandring -video

 

Hjälp och stöd om du möter rasism

Brottsofferjouren 116 006

 

MIELI RF: https://mieli.fi/sv/

 

Kontaktuppgifter till jämställdhetskommissionären https://yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi/sv/kundtjanst

 

Sidan för Yeesi rys Muudi-projekt, som erbjuder kamratstöd till dem som har upplevt rasism

 

https://www.yeesi.fi/toiminta/muudi/