Kiitos Jenny ja Antti Wihurin rahastolle ja Väinö Tannerin säätiölle!

Jenny ja Antti Wihurin rahastolta merkittävä 100 000 euron jatkorahoitus Gutsy Go:lle

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee nuorten osallisuutta vahvistavaa Gutsy Go -toimintaa vuoden 2022 aikana 100 000 eurolla. Jatkorahoitus on osoitettu nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän toiminnan valtakunnallistamiseen. 

Se mahdollistaa menetelmän vaikuttavan soveltamisen niin, että yhä useampi nuori voi saada näkyvän, osallisuutta vahvistavan kokemuksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja merkityksellisestä toiminnasta omien yhteisöjensä hyväksi.

Myös Väinö Tannerin säätiöltä jatkotuki Gutsy Go -toiminnalle 

Väinö Tannerin säätiö tukee Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamista lukuvuoden 2021-22 aikana 20 000 euron apurahalla. Säätiö päätti tuesta syyskuussa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Väinö Tannerin säätiö ovat olleet mukana tukemassa Gutsy Go -toimintaa jo vuodesta 2017, ensin osana Vuosisadan rakentajat -kilpailua ja sen jälkeen jatkorahoituksella. Muut Gutsy Go:ta lukuvuoden 2021-22 aikana jatkorahoittavat säätiötukijat ovat Saastamoisen säätiö ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

“Tällaisen uudentyyppisen yhteisöllisen toimintamallin starttaaminen ei olisi ollut mahdollista ilman säätiöiden rohkeutta ja merkittävää tukea. Kiitos siis säätiöille yhä jatkuvasta tuesta ja uskosta nuoriin. Tarve yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta vahvistavalle toiminnalle on koronan jälkeen entistäkin suurempi. Tavoitteena onkin päästä valtion rahoituksen piiriin pitkäjänteisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tämän lukuvuoden aikana saamme lisää tutkittua tietoa menetelmän vaikuttavuudesta ja samalla sujuvoitamme sen istumista osaksi koulun arkea niin, että yhä useampi koulu voi siihen tarttua”, kertoo Gutsy Go:n toiminnanjohtaja Veera Ikonen.

Gutsy Go:n tavoitteena on, että menetelmä on lähivuosina tarjottavissa valtakunnallisesti koko 14-vuotiaiden ikäluokalle. Lukuvuoden 2021-22 aikana menetelmä viedään osaksi koulun rakenteita Gutsy Go Hubissa, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Duodecimin jatkotutkimuksen kautta saadaan lisää tietoa menetelmän vaikutuksesta nuorten itsetuntoon ja osallisuuden kokemukseen. Lisäksi toteutuvat ensimmäiset koulujen omatoimiset Gutsy Go -viikot, sekä yksittäisille opettajille suunnatut koulutukset, joiden avulla menetelmän työkalut ovat hyödynnettävissä koululuokissa ympäri Suomen. Vuoden aikana syntyvät nuorten kehittämät ratkaisut julkaistaan Gutsy Go:n videopankissa ja kampanjoitetut materiaalit tarjotaan opetuksen tueksi kaikille kouluille ympäri Suomen.