Ei yksin, vaan yhdessä: kollektiivinen interventio koko ikäluokalle

Gutsy Go on toimintansa aikana valmentanut kasvokkain 3000 nuorta rakentamaan rauhaa omissa yhteisöissään. Yhdessä nuoret ovat toteuttaneet yli 300 rauhaa vahvistavaa ratkaisua 15 eri kaupunkikohteessa, yksittäisistä lähiöistä ja naapurustoista koko kaupungin operaatioihin.

Yhdistäessään koko ikäluokan ja kaupungin eri väestöryhmät Gutsy Go ehkäisee polarisaatiota ja konflikteja. Menetelmää on hyödynnetty vaikuttavasti muun muassa kaksikielisissä yhteisöissä.

Ensimmäisen kerrran Gutsy Go toteutettiin syksyllä 2016 Forssassa Hämeen poliisin kutsusta osana yhteisösovittelumallia, jolla puututtiin joukkotappeluiden aaltoon kaupungissa. Sen jälkeen menetelmää on kehitetty nuorten ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä ”kentällä”, pilotoiden sen jokaista osaa koulujen kanssa.

2017 Gutsy Go voitti suomalaisten säätiöiden järjestämän, Suomen suurimman innovaatiokilpailun Vuosisadan rakentajat, jossa etsittiin merkittävää skaalautuvaa ratkaisua nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Menetelmän toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä yhteiskunnallinen yritys, Gutsy Media Oy ja Gutsy Go ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys.

Tavoitteemme on lähivuosina tarjota menetelmä yhteistyössä koulujen kanssa koko 14-vuotiaiden ikäluokalle, noin 50 000:lle nuorelle vuosittain.

Nuorten kehittämä palkittu menetelmä

Ensimmäisen kerran Gutsy Go toteutettiin syksyllä 2016 Forssassa Hämeen poliisin kutsusta osana yhteisösovittelumallia, jolla puututtiin joukkotappeluiden aaltoon kaupungissa. Negatiivinen kierre saatiin katkaistua ja yhteistyö voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun ensimmäisen sijan.

Gutsy Go menetelmää edelleen kehitettiin ja testattiin nuorten, opettajien ja mediantekijöiden kanssa ja syksyllä 2017 se voitti suomalaisten säätiöiden järjestämän Suomen suurimman innovaatiokilpailun. Vuosisadan rakentajat -kilpailu myönsi rahoitukset nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisen kannalta kansallisesti merkittäville ratkaisuille.

Nuorten toteuttamia Gutsy Go -operaatioita ovat palkinneet mm. Yle, Finnkino, Duodecim, Tradeka ja Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyö ETY.

Yhdistämme kolme suomalaista vahvuutta: kehittyvä koulu, luotettava media ja rauhantyö

84% nuorista pitää elämäntehtävänään muuttaa maailmaa paremmaksi (Eurooppalainen milleniaalitutkimus) ja haluaisi auttaa muita, mutta ei löydä siihen keinoa (Väestöliiton kysely 2020). Gutsy Go:n tavoite on tarjota kaikille kouluille konkreettiset välineet vastata tähän tarpeeseen.

Gutsy Go -menetelmä pohjautuu onnellisuustutkimuksesta tuttuun havaintoon: Toimiessaan muiden hyväksi myös oma hyvinvointi vahvistuu. Jokainen Gutsy Go -tehtävä ja projekti tehdään tiiminä, ei yksilösuorituksena.

Gutsy Go -projekteissa nuoret ovat opettaneet digitaitoja vankilasta vapautuville, luoneet Eläintreffit-palvelukonseptin muistisairaille ja rakentaneet naapurisopua “Meille syömään, teille syömään” -haasteessa. Sadoista ratkaisuista on syntynyt rauhantekojen videopankki, jonka avulla nuorten teot ovat jatkettavissa läpi kouluvuoden ja hyödynnettävissä opetuksessa ympäri maailmaa. Nuoret luovat itse opetussisältöä ja toimintamalleja omalle sukupolvelle.

Median ja videoiden kautta nuorten potentiaali osana yhteisöä tulee näkyväksi. Rauhaa lisäävien ratkaisujen toteutus kehittää koko yhteisön kannalta välttämättömiä tulevaisuustaitoja: ratkaisukeskeisyys, muutoksien sietäminen, tiimityötaidot. Monilla nuorilla on kokemus, että kun yrittää muuttaa omaa rooliaan aktiivisemmaksi tai myönteisemmäksi, yhteisö “palauttaa ruotuun”. Gutsy Go -videot ja ensi-illat muuttavat koko yhteisön narratiivia myönteisemmäksi. Ne antavat mahdollisuuden myös yksilöille tunnistaa itsessään uusia luonteenvahvuuksia ja ottaa ne käyttöön.

Visio: Maa, joka kouluttaa kaikista nuoristaan rauhantekijöitä

Maailmassa on yli 190 maata. Niistä 90% kouluttaa nuoristaan sotilaita. Yksikään maa ei järjestelmällisesti kouluta sukupolviaan rauhantekijöiksi. Suomi voi olla ensimmäinen.

On aika määrittää sana rauha uudelleen. Se ei ole poliittinen tila tai kalliita kansainvälisiä sopimusneuvotteluja vaan arkipäivän ongelmanratkaisua tavalla, joka lisää myönteistä vuorovaikutusta ihmisten välille. Useimmiten se tapahtuu kaupungeissa ja naapurustoissa.

Tarvitaan radikaali asennemuutos suhteessa nuoriin. Aikuiset kohtelevat nuoria “sit kun” asenteella. “Sit kun olet saanut tutkinnon, sit kun olet saanut työpaikan, sit susta on hyötyä maailmalle.” Tarvitsemme tilalle “Nyt kun” asenteen. Nuorten uskallus kokeilla uutta, vahva oikeudenmukaisuuden taju ja toiveikkuus ovat vahvuuksia, jotka tulee ottaa näkyvästi käyttöön koko yhteisön hyväksi.

Maailma ei parane sillä, että nuorille tarjotaan tyhjä lupaus mahdollisuudesta tehdä mitä vain. Rauhan innovaatiot syntyvät, kun nuoret saavat tuekseen aikuiset. Ei sanelemaan miten tehdä tai varoittamaan kaikesta mikä voi mennä pieleen, vaan innostamaan ja tarjoamaan omat kätensä, kontaktinsa ja aikansa.

Aivan uusi kokemus rauhasta on syntymässä. Sellainen, josta kuka tahansa meistä voi saada kimmokkeen tehdä itse hyvää.

Tee rauha näkyväksi.