Arbetsliv­kunskaper, Barn

Sockervadd och omsorg.

I barnsjukhuset behöver patienterna bli uppmuntrade. Med stöd av egna erfarenheter åker en grupp unga dit och erbjuder på sockervadd och omsorg.